Trwa ładowanie...
d41z4uk
espi

DSS S.A. - Informacja o otrzymaniu zwrotu nadpłaconego podatku (7/2013)

DSS S.A. - Informacja o otrzymaniu zwrotu nadpłaconego podatku (7/2013)
Share
d41z4uk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zwrotu nadpłaconego podatku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała z I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług (VAT) za miesiąc październik 2012 roku, w kwocie 4.808.492,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje poufne

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-523 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŚMIAŁA 22
(ulica) (numer)
(22) 633 02 08
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
d41z4uk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Mariusz A. Roman Prezes Zarządu Mariusz A. Roman
2013-01-25 Maksymilian Kostrzewa Członek Zarządu Maksymilian Kostrzewa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41z4uk

Podziel się opinią

Share
d41z4uk
d41z4uk