Trwa ładowanie...
dzao11g
espi

DSS S.A. - Warunkowa rejestracja papieró w wartościowych (5/2011)

DSS S.A. - Warunkowa rejestracja papieró w wartościowych (5/2011)
Share
dzao11g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Warunkowa rejestracja papieró w wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2011 roku otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) nr 66/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku dotyczącą warunkowej rejestracji 5.000.000 (pięciu milionów) akcji Spółki serii D o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda oraz oznaczenie ich kodem PLDLSS000010.Uchwała nr 66/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku postanawia, że zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLDLSS000010.Zarejestrowanie akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ma nastąpić w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu.Podstawa prawna:§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
dzao11g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak
2011-01-28 Małgorzata Then Członek Zarządy Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzao11g

Podziel się opinią

Share
dzao11g
dzao11g