Trwa ładowanie...
d1ywvlc

DSS S.A. - Wyniki badań mineralogicznych próbek pochodzących z eksploatowanego przez Emitenta zło...

DSS S.A. - Wyniki badań mineralogicznych próbek pochodzących z eksploatowanego przez Emitenta złoża migmatytu i amfibolitu "Piława Górna" (12/2011)

Share
d1ywvlc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki badań mineralogicznych próbek pochodzących z eksploatowanego przez Emitenta złoża migmatytu i amfibolitu "Piława Górna" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 lutego 2011 r. otrzymał raport podsumowujący wyniki prowadzonych na przestrzeni ostatnich miesięcy badań mineralogicznych i przeróbczych próbek pochodzących z eksploatowanego przez Emitenta złoża migmatytu i amfibolitu "Piława Górna". Badania te prowadzone były celem potwierdzenia występowania w złożu związków rzadkich metali. Otrzymana przez Emitenta analiza potwierdza, że zawartość minerałów tytanu w złożu "Piława Górna" daje wysokie prawdopodobieństwo możliwości komercyjnego ich wykorzystania oraz stwierdza obecność rud innych metali rzadkich, występujących w żyłach pegmatytowych znajdujących się w złożu "Piława Górna".Emitent zamierza wystąpić o udzielenie mu koncesji na rozpoznanie złoża tytanu zlokalizowanego w Piławie Górnej. W ramach prac geologicznych, prowadzonych w oparciu o uzyskaną koncesję, Emitent określi zasoby oraz jakość potencjalnego złoża, co będzie niezbędnym elementem oceny ekonomicznej
zasadności eksploatacji rudy tytanu ze złoża "Piława Górna". W ramach dokumentowania potencjalnego złoża tytanu, Emitent przeprowadzi również szczegółowe rozpoznanie zawartości metali rzadkich występujących w pegmatytach, pod kątem możliwości ich komercyjnego wykorzystania. Wszelkie opisane powyżej prace winny w ocenie Emitenta zakończyć się w drugim półroczu 2011 r.Ewentualna eksploatacja rudy tytanu wiązałaby się z koniecznością opracowania technologii umożliwiających pozyskanie i koncentrację rudy tytanu z odpadów drobnoziarnistych, powstających w procesie przeróbki kruszywa w Piławie Górnej.Przemysłowa eksploatacja rudy tytanu byłaby ważnym elementem rozwoju Emitenta. Potencjalny sukces w tym obszarze mógłby pozwolić na wprowadzenie na rynek nowych produktów opartych na tytanie, takich jak: koncentraty (półprodukty do dalszej przeróbki chemicznej) oraz produktów bazujących na materiale mineralnym będącym pozostałością w procesie pozyskiwania tytanu (np. mączka mineralna stanowiąca wsad do produkcji
takich materiałów budowlanych jak sztuczny kamień, wełna mineralna, szkło, czy też nawozy mineralne).Podstawa prawna:art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie?informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak
2011-02-09 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc