Trwa ładowanie...
d3psav4
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? tekst jednolity Statutu Spółki (35/2011)

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? tekst jednolity Statutu Spółki (35/2011)
Share
d3psav4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? tekst jednolity Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie rejestracji zmiany Statutu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. (dalej: Spółka) dotyczącej treści § 7 Statutu Spółki oraz w związku z przyjęciem w dniu 30 listopada 2011 roku przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego Statutu, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 lit.b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę opisaną powyżej. Tekst jednolity Statutu dostępny jest również na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.pkmduda.pl
Załączniki
Plik Opis
Statut_tekst jednolity_30.11.2011.pdf Statut_tekst jednolity_2011.11.30

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłobucka 25
(ulica) (numer)
022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)
699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)
d3psav4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Bogna Duda - Jankowiak wiceprezes zarządu
2011-12-01 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3psav4

Podziel się opinią

Share
d3psav4
d3psav4