Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Uzupełnienie raportu nr 6/2014 (8/2014)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Uzupełnienie raportu nr 6/2014 (8/2014)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu nr 6/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu 6/2014 z dnia 15.02.2014 r., niniejszym uzupełnia informacje na temat obligacji serii R2 Spółki, zgodnie z poniższymi punktami. 1. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój Emitenta, w tym zakup portfeli wierzytelności. 2. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł. 3. Obligacje zostaną wykupione po ich wartości nominalnej w terminie 2,5 roku od ich przydziału, tj. 19.08.2016 r. Wykup może nastąpić (za zgodą obligatariusza) również poprzez zapis na obligacje nowej emisji (tzw. rolowanie obligacji) z zaliczeniem wierzytelności z tytułu obligacji rolowanych na poczet ceny obligacji nowej emisji. Emitent przewiduje możliwość przedterminowego wykupu: - części obligacji na swój wniosek i za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych obligatariuszy, - wszystkich obligacji na żądanie Emitenta. 4. Emitent nie dysponuje
wartością zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji serii R2, tj. na dzień 31.12.2013 r. Dane te będą zawarte w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2013 r., który zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 28.01.2014 r. zostanie opublikowany w dniu 03.03.2014 r. Wartość zaciągniętych zobowiązań przez Emitenta na dzień 30.09.2013 r. wynosi 33 513 tys. PLN, z czego 6 003 tys. PLN to zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 27 510 tys. PLN to zobowiązania długoterminowe. Do czasu wykupu obligacji Emitent nie wyklucza zwiększania zobowiązań, jednak ewentualny wzrost udziału zobowiązań w sumie bilansowej nie powinien być znaczący. 5. Z obligacjami związane są wyłącznie świadczenia pieniężne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-265 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen. Józefa Bema 2
(ulica) (numer)
+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
898-20-13-160 932894510
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at