Trwa ładowanie...
d31qdgl

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce (aktl.)

# dochodzą kolejne wypowiedzi z konferencji wiceprezesa EBI #
Share
d31qdgl

06.11. Warszawa (PAP) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Polsce kredytu w wysokości 700 mln euro na kluczowe inwestycji w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, wspierających gospodarkę opartą na wiedzy oraz rozwój administracji cyfrowej.

"To dobra wiadomość dla wszystkich polskich przedsiębiorców" - mówił w czwartek w Warszawie Laszlo Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce.

Część środków zostanie przekazana także na rozbudowę infrastruktury transportowej we wschodniej Polsce. Jak podał EBI, kredyt ma pomóc Polsce w jeszcze lepszym wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE.

d31qdgl

"Wspierając realizację strategicznych inwestycji, EBI, jako bank Unii Europejskiej, coraz bardziej angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę. Dzięki znakomitej współpracy z polskimi władzami będziemy mogli pomagać wspólnie z Komisją Europejską w realizacji wielu przedsięwzięć, które przyczynią się do trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia w Polsce" - podkreślił Laszlo Baranyay.

Kredyt w wysokości 700 mln EUR zostanie przeznaczony na realizację wybranych inwestycji w ramach czterech polskich programów operacyjnych: "Inteligentny Rozwój", "Polska Cyfrowa", "Wiedza, Edukacja, Rozwój" oraz "Polska Wschodnia".

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na zwiększaniu zaangażowania sektora prywatnego na rzecz innowacji i działań badawczych. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest zapewnienie równego dostępu do technologii teleinformatycznych, między innymi poprzez rozwijanie e-administracji i handlu elektronicznego.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój EBI będzie wspierać rozwój szkolnictwa i gospodarki opartej na wiedzy - ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego - by ułatwić dostęp do rynku pracy. Z kolei zaangażowanie EBI w Program Operacyjny Polska Wschodnia pozwoli na "wzmocnienie struktury gospodarczej i przyspieszenie rozwoju ekologicznych środków transportu w regionie".

d31qdgl

Kredyt udzielony przez EBI Ministerstwu Finansów został udzielony z długim okresem zapadalności i na atrakcyjnych warunkach cenowych.

Baranyay mówił w czwartek na konferencji prasowej, że inwestycje w badania i rozwój są bardzo ważne dla rozwoju Europy. "Gospodarka oparta na wiedzy jest podstawą konkurencyjności Europy w przyszłości" - zaznaczył.

Wiceprezes EBI przypomniał, że wydatki Polski na badania i rozwój sięgają ok. 0,9 proc. PKB, a cel strategii "Europa 2020" to 3 proc. PKB. To oznacza, że w 2020 r. UE powinna przeznaczać na inwestycje w badania i rozwój 3 proc. PKB Unii.

Jak mówił, przedsiębiorstwa w naszym kraju wydają na ten cel tylko 0,3 proc. Przyczyną tego - jego zdaniem - może być m.in. niski poziom finansowania takich firm.

d31qdgl

Początki współpracy między EBI a Polską sięgają roku 1990, kiedy to bank sfinansował pierwsze przedsięwzięcia objęte gwarancjami skarbu państwa. Ministerstwo Finansów jest stałym partnerem EBI, występującym zarówno w roli kredytobiorcy, jak i w roli gwaranta.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W roku 2013 kwota finansowania ze środków EBI w Polsce wyniosła 5,7 mld EUR.

d31qdgl

Podziel się opinią

Share
d31qdgl
d31qdgl