Trwa ładowanie...
d4hrq4m
espi

EFEKT - informacja o dywidendzie (10/2014)

EFEKT - informacja o dywidendzie (10/2014)
Share
d4hrq4m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
informacja o dywidendzie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku podjęło Uchwałę Nr 8, w której na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono kwotę 1.101.603,75 zł. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,65 zł brutto, na jedna akcję uprzywilejowaną 0,78 zł brutto. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w ilości 1.665.150 sztuk. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 17 września 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy to 10 października 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKT Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opolska 12
(ulica) (numer)
012 420 33 30 012 420 33 44
(telefon) (fax)
korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl
(e-mail) (www)
6760077402 001413856
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bogumił Adamek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hrq4m

Podziel się opinią

Share
d4hrq4m
d4hrq4m