Trwa ładowanie...
d1cq5m2

EFICOM S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (1/2011)

EFICOM S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (1/2011)

Share
d1cq5m2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
EFICOM S.A.
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od pana Krzysztofa Kaczorowskiego w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 10 stycznia 2011 r. poza rynkiem NewConnect dokonał on sprzedaży 200 000 akcji na okaziciela serii B Spółki EFICOM S.A.Pan Krzysztof Kaczorowski przed dokonaniem transakcji posiadał akcje Emitenta w liczbie 1 055 000 co stanowiło 24,53% kapitału akcyjnego Spółki i uprawniało do 1 496 000 głosów podczas WZA stanowiących 28,77% głosów na WZA. Obecnie Pan Krzysztof Kaczorowski posiada 855 000 akcji Emitenta co stanowi 19,88% kapitału akcyjnego i daje prawo do 1 296 000 głosów podczas WZA stanowiących 24,92% głosów na WZA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cq5m2

| | | EFICOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EFICOM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-014 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowogrodzka | | 68 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 623 82 14 | | 22 623 82 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info1@eficom.pl | | www.eficom.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 21 31 023 | | 016 00 74 26 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Anna Łacińska Wiceprezes Zarządu Anna Łacińska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cq5m2

Podziel się opinią

Share
d1cq5m2
d1cq5m2