Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

EGB INVESTMENTS - Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (5/2015) - EBI

EGB INVESTMENTS - Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (5/2015)
Share
d45z6la

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EGB Investments S.A. informuje o otrzymaniu 23 stycznia 2015 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 19 stycznia 2015 r. (sygn. BY. XIII NS-Rej. KRS/013426/14/685), dotyczącego rejestracji zmian Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z rejestracją przez Sąd §18 ust. 1 Statutu Spółki w życie weszły rezygnacje Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu i Pani Moniki Kurowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej, a także uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. powołująca dotychczasową Wiceprezes Zarządu Spółki do składu Rady Nadzorczej. Tym samym Zarząd Spółki jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi: ? Krzysztof Matela ? jako Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. jest pięcioosobowa i w jej skład wchodzą: ? Dariusz Górka ? jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, ? Zbigniew Misztal ? jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ? Jolanta
Małgorzata Niewiarowska ? jako Sekretarz Rady Nadzorczej, ? Zbigniew Szachniewicz ? jako Członek Rady Nadzorczej, ? Konrad Żaczek ? jako Członek Rady Nadzorczej. W załączeniu treść § 5 oraz 18 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym i obecnym brzmieniu. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZakreszmianwStatucieSpolki-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la