Trwa ładowanie...
d1dvxs5
d1dvxs5
espi

EKO EXPORT S.A. - Rejestracja Spółki- córki Eko Export S.A. w Kazachstanie ? Eko Innovations KZ ...

EKO EXPORT S.A. - Rejestracja Spółki- córki Eko Export S.A. w Kazachstanie ? Eko Innovations KZ z siedzibą w Karagandzie. (71/2014)
Share
d1dvxs5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja Spółki- córki Eko Export S.A. w Kazachstanie ? Eko Innovations KZ z siedzibą w Karagandzie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zarejestrowaniu przez kazachstański sąd rejestrowy Spółki Eko Innovations KZ z siedzibą w Karagandzie, gdzie Eko Export S.A. objął 51% udziałów a strona Kazachska 49% udziałów. Spółka ta jest spółką celową, powołaną do budowy kolejnego zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery przy elektrowni GRES-1 w Ekibastusie. Właścicielem największej w Republice Kazachstanu elektrowni jest Koncern Energetyczny Samruk-Energo. Uzyskanie dostępu do laguny elektrowni GRES-1, ? jednej z największych lagun z białą mikrosferą na świecie, jest realizacją naszej strategii działania na lata 2014-2016 i w opinii Zarządu znaczącym osiągnięciem Emitenta. Wstępne szacunki, przeprowadzone przez naukowców z Kazachstanu, wskazują, że roczna ilość pozyskanej mikrosfery metodą tradycyjną z ww. laguny to około 60 tys. ton rocznie, a przy zastosowaniu innowacyjnych metod opartych na technologii emitenta mogą sięgać nawet 90-100 tys. ton rocznie. Takie ilości
mikrosfery powodują, że eksploatacje tej laguny powinny poprzedzać działania zmierzające do pozyskania silnego Partnera (najlepiej z USA) , by zabezpieczyć sprzedaż tak dużych ilości surowca. Działania te są intensywnie prowadzone. Emitent o sprawie informował w raporcie bieżącym nr 52/2014. Informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. tj. stanowi informację dotyczącą spółki, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby wpłynąć na cenę akcji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 287
(telefon) (fax)
info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dvxs5

Podziel się opinią

Share
d1dvxs5
d1dvxs5