Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

ELKOP - Zmniejszenie udziału poniżej 5% (23/2011)

ELKOP - Zmniejszenie udziału poniżej 5% (23/2011)
Share
d1mrepq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELKOP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Roberta Bibrowskiego w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zmniejszeniu udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%. Akcjonariusz poinformował, że zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiło na skutek dokonanego przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. Akcjonariusz poinformował, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta posiadał 2.439.101 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 6,90% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 2.439.101 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz poinformował, że aktualnie posada 2.439.101 akcji Emitenta,
która to ilość stanowi 3,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 2.439.101 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz nie poinformował o swoich planach zaangażowania w spółkę Emitenta w ciągu kolejnych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2011-05-27 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq