Trwa ładowanie...
dc5xusl
dc5xusl

EMF liczy na pomyślne zakończenie w listopadzie rozmów ws. renegocjacji długów

Warszawa, 15.11.2014 (ISBnews) - Grupa Empik Media & Fashion (EMF) prowadziła zaawansowane rozmowy w celu renegocjacji obecnego zadłużenia oraz zapewnienia stabilnego finansowania w średnioterminowej perspektywie i liczy na pomyślnie ich zakończenie w listopadzie, podała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dc5xusl

"Na dzień 30 września 2014 r. Grupa EM&F prowadziła zaawansowane negocjacje w celu renegocjacji obecnego zadłużenia oraz zapewnienia stabilnego finansowania w średnioterminowej perspektywie (trzyletni horyzont zapadalności). W ramach tych działań planowana jest emisja papierów dłużnych na polskim rynku kapitałowym, podpisanie Umowy o wspólnych warunkach finansowych, która wydłuży zapadalność obecnych kredytów bankowych, a także uzyskanie finansowania od akcjonariuszy współkontrolujących spółkę" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że na przestrzeni ostatnich tygodni został poczyniony znaczny postęp w realizacji opisanych powyżej działań, a główni wierzyciele grupy na bieżąco współpracują w celu terminowego zakończenia prac.

"W chwili obecnej ustalona została przeważająca cześć warunków Umowy o wspólnych warunkach finansowych, dokumentów emisyjnych papierów dłużnych, dokumentów zabezpieczeń a ponadto akcjonariusze spółki wykonali już cześć swoich zobowiązań z tytułu finansowania grupy, udzielając spółce pożyczki (do dnia bilansowego 4 000 tys. euro i 3 088 tys. USD, a także 6 600 tys. euro po dniu bilansowym)" - czytamy dalej.

dc5xusl

Zdaniem spółki, powyższe okoliczności umożliwiają przyjęcie założenia iż starania te zostaną pomyślnie zakończone w listopadzie 2014 r, w konsekwencji czego założenie kontynuacji działalności spółki oraz grupy w przewidywalnej przyszłości jest zasadne.

Według komunikatu, dług netto grupy EMF na koniec III kwartału 2014 r. wyniósł 902 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do III kwartału 2013 r. o 106 mln zł. Na 30 września 2014 r. zobowiązania krótkoterminowe grupy przewyższały aktywa krótkoterminowe o 692 mln zł. Sytuacja ta jest głównie wynikiem faktu, iż całość kredytów i pożyczek została zaklasyfikowana we wrześniu 2014 r. jako zobowiązania krótkoterminowe, na skutek podpisanych aneksów do umów kredytowych.

Grupa Empik Media & Fashion jest wiodącym wielokanałowym dystrybutorem dóbr konsumenckich. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa.

(ISBnews)

dc5xusl

Podziel się opinią

Share
dc5xusl
dc5xusl