Trwa ładowanie...
d1cwwiw

EMF wyemitowało obligacje o wartości 37,96 mln euro i 7,5 mln zł

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Empik Media & Fashion wyemitował 3-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości 37,96 mln euro oraz 7,5 mln zł, podała spółka. 

Share
d1cwwiw

"Odsetki będą płatne od 17 maja 2015 roku w okresach półrocznych, z ostatnim dniem płatności odsetek przypadającym na dzień 17 listopada 2017 roku. Odsetki naliczone do dnia sprzedaży szkół językowych podlegać będą kapitalizacji. Oprocentowanie nowych obligacji będzie wypłacane w wysokości ustalanej w oparciu o stawkę EURIBOR 6M powiększoną o marżę określoną w warunkach emisji" - czytamy w komunikacie.

Dzień wykupu nowych obligacji ustalono na 17 listopada 2017 roku, a wykup nowych obligacji dokonywany będzie po ich wartości nominalnej.

EMF poinformowało w odrębnym komunikacie o emisji zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 4/2014 o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, z terminem zapadalności także 17 listopada 2017 r.

d1cwwiw

Cena emisyjna jednej obligacji: 100.192,36 zł. Dni płatności odsetek przypadają: 17 maja 2015 roku, 17 listopada 2015 roku, 17 maja 2016 roku, 17 listopada 2016 roku, 17 maja 2017 roku, 17 listopada 2017 roku.

Oprocentowanie nowych obligacji złotowych będzie liczone od 17 listopada 2014 roku i będzie wypłacane w wysokości ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę określoną w warunkach emisji, która jest równa marży obligacji serii 2/2014 oraz obligacji serii 3/2014, podano w komunikacie.

"Cel emisji to spłata istniejących obligacji wyemitowanych przez spółkę o terminie wykupu przypadającym 24 listopada 2014 roku" - czytamy dalej.

W kolejnym komunikacie spółka poinformowała, iż na dzień 24 listopada 2014 r. dokonano umorzenia wszystkich istniejących obligacji zapisanych w dniu 24 listopada 2014 r. w prowadzonej przez mBank ewidencji istniejących obligacji.

d1cwwiw

"W związku z powyższym spółka potwierdza, że na dzień 24 listopada 2014 r. wszystkie istniejące obligacje zostały umorzone i żadna istniejąca obligacja nie figuruje już w prowadzonej przez mBank S.A. ewidencji istniejących obligacji" - napisano w materiale.

Spółka wykupiła 1282 istniejących obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 128,20 mln zł za łączną kwotę 128,20 mln zł. W dniu wykupu spółka dokonała również płatności narosłych odsetek na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 3,92 mln zł.

Wykup istniejących obligacji został dokonany zgodnie z warunkami emisji istniejących obligacji, w terminie wykupu istniejących obligacji, podkreśliło EMF.

Wartość zaciągniętych zobowiązań spółki (w ujęciu jednostkowym) na 30 września 2014 r. wynosiła 1.204,02 mln zł, podano także w materiale.

Grupa Empik Media & Fashion jest wiodącym wielokanałowym dystrybutorem dóbr konsumenckich. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa.

(ISBnews)

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw