Trwa ładowanie...
d2ofweg
espi
16-11-2010 23:09

EMPERIA - Plan podziału Spółki Emperia Holding S.A. (71/2010)

EMPERIA - Plan podziału Spółki Emperia Holding S.A. (71/2010)

d2ofweg
d2ofweg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Plan podziału Spółki Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. (Emperia) informuje, że Zarządy spółek Emperia Holding S.A. (Emperia) oraz Tradis S.A. w organizacji (Tradis), działając na podstawie art. 533 § 1 i 534 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania podziału spółki Emperia (spółka dzielona) poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Tradis (spółka przejmująca) uzgodniły w dniu 16 listopada 2010 roku Plan Podziału Spółki Emperia.W załączeniu Plan Podziału Spółki Emperia Holding SA wraz z następującymi załącznikami:1. Załącznik Nr 1 do Planu Podziału - Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding SA w sprawie podziału Spółki,2. Załącznik Nr 2 do Planu Podziału - Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tradis S.A. ( w organizacji) w sprawie podziału Spółki,3. Załącznik Nr 3 do Planu Podziału - Zamiany Statutu Tradis S.A. z siedzibą w Lublinie,4. Załącznik Nr 4 do Planu Podziału - Ustalenie
wartości majątku spółki dzielonej?Emperia Holding S.A. na dzień 1 października 2010 roku,5. Załącznik nr 5 do Planu Podziału - Informacja o stanie księgowym Emperia Holding Spółka Akcyjna na dzień 1 października 2010 roku,6. Załącznik nr 6 do Planu Podziału - Informacja o stanie księgowym Tradis Spółka Akcyjna na dzień 1 października 2010 roku.Pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu ww. dokumentu przez Emperię Holding S.A.Pisemne sprawozdanie Zarządu Emperia Holding S.A., sporządzone na podstawie art. 536 Kodeksu spółek handlowych oraz strategię działania i plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności Zarząd Emperia Holding SA przekaże odrębnymi raportami bieżącymi niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej opinii biegłego.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 15 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Plan podziału Spółki Emperia Holding SA wraz z załącznikami.pdf | Plan podziału Spółki Emperia Holding SA wraz z załącznikami | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ofweg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ofweg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2ofweg