Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

EMPERIA - Rozliczenie Oferty Zakupu akcji Emperia Holding S.A. (52/2014)

EMPERIA - Rozliczenie Oferty Zakupu akcji Emperia Holding S.A. (52/2014)
Share
dzo2aw7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozliczenie Oferty Zakupu akcji Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. (?Emitent?) otrzymał informację, że w wyniku realizacji Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Emitenta i jego spółki zależne akcji spółki Emperia Holding S.A. (?Akcje?) i określenia zasad nabywania Akcji oraz Uchwały nr 4/10/2012 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 11 października 2012 roku w sprawie procesu nabywania Akcji przez spółki zależne, w dniu 26 maja 2014 spółka zależna Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) nabyła od Millennium Dom Maklerski S.A. (pośrednik w Ofercie Zakupu) 1 893 akcje spółki Emperia Holding S.A., o wartości nominalnej 1zł każda, zakupionych w drodze ogłoszenia z dnia 19 maja 2014 roku (raport bieżący Nr 50/2014). Nabyte akcje stanowią 0,013% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1 893 (0,013%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Cena nabytych akcji wyniosła 60,00 zł za akcję. Skupione akcje mają zostać
umorzone przez Emitenta. Spółka Elpro Development S.A. oraz Emitent posiadają łącznie 1 608 661 akcji Emitenta dających prawo do 1 608 661 (10,643%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta i stanowiących 10,643% kapitału zakładowego Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7