Trwa ładowanie...
d1wck7o
espi

EMPERIA - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (4...

EMPERIA - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (49/2013)
Share
d1wck7o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), Emperia Holding S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku informuje, iż w wyniku transakcji pakietowej zakupu 9.369 sztuk akcji podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A. a P1 Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) w dniu 17 czerwca 2013 r. Emitent i P1 łącznie osiągnęły udział przekraczający 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed wyżej wymienioną transakcją Emitent posiadał 620.015 akcji własnych dających prawo do 620.015 (4,102%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 4,102% kapitału zakładowego Emitenta. Natomiast spółka P1 posiadała 134.402 akcji Emitenta
dających prawo do 134.402 (0,889%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 0,889% kapitału zakładowego Emitenta. Spółka P1 oraz Emitent posiadały łącznie 754.417 akcji Emitenta dających prawo do 754 417 (4,991%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta i stanowiących 4,991% kapitału zakładowego Emitenta. Po zawartej transakcji Emitent posiada 620.015 akcji własnych dających prawo do 620.015 (4,102%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 4,102% kapitału zakładowego Emitenta. Natomiast spółka P1 posiada 143.771 akcji Emitenta dających prawo do 143.771 (0,951%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 0,951% kapitału zakładowego Emitenta. Spółka P1 oraz Emitent posiadają łącznie 763.786 akcji Emitenta dających prawo do 763.786 (5,053%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 5,053% kapitału zakładowego Emitenta. Spółka P1 Sp. z o.o. jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Emitenta. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c
wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
081 745 17 78 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wck7o

Podziel się opinią

Share
d1wck7o
d1wck7o