Trwa ładowanie...
d3ez8jr
d3ez8jr
espi

EMPERIA - Zmiany w realizacji ?Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez Elpro Development ...

EMPERIA - Zmiany w realizacji ?Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) w Lublinie? (74/2014)
Share
d3ez8jr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
EMPERIA
Temat
Zmiany w realizacji ?Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) w Lublinie?
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.), informuje, że ze względu na wyjątkowo niską płynność akcji Emperia Holding S.A., średnia dzienna wielkość zakupu w ramach ?Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) w Lublinie? (opisanego w raporcie bieżącym nr 71/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku) może od 16 lipca 2014 roku przekroczyć granicę 25%. Skup akcji Emperia Holding S.A. nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ez8jr

Podziel się opinią

Share
d3ez8jr
d3ez8jr