Trwa ładowanie...
d2dbyiu
espi

ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od Polimex-Mostostal SA (5/2012)

ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od Polimex-Mostostal SA (5/2012)

Share
d2dbyiu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Pozyskanie znaczącego zlecenia od Polimex-Mostostal SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając w świetle par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych?", informuje, iż w dniu 19 stycznia 2012 r. powziął informację, iż Spółka otrzymała zlecenie od Polimex-Mostostal SA na dostawę i montaż, badania eksploatacyjne, uruchomienie i przekazanie do skploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach realizacji zadania na EC1 Bielsko-Biała. Cena ryczałtowa zlecenia opiewa na kwotę 5.460.000,00 zł. O fakcie zawarcia umowy oraz o jej szczegółowych warunkach emitent poinformuje niezwłocznie po jej podpisaniu. Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7285492, 032 7285410 | | 032 7285411 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

Podziel się opinią

Share
d2dbyiu
d2dbyiu