Trwa ładowanie...
d37b0fy

ENAP - Zawarcie Aneksu z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach w zakresie przedłużenia kredy ...

ENAP - Zawarcie Aneksu z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym. (23/2014)

Share
d37b0fy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 69/2007 z dnia 21.12.2007 r., 86/2008 z dnia 10.12.2008 r., 31/2009 z dnia 26.11.2009 r., 47/2010 z dnia 29.11.2010 r., 36/2011 z dnia 29.11.2011 i 25/2012 z dnia 23.11.2012 oraz 23/2013 z dnia 21.11.2013r. Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 25.11.2014 r. do spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 10/14 do umowy kredytowej zawartej z mBank SA O/Katowice w dniu 20.12.2007 r. Aneks datowany jest na dzień 19 listopada 2014 r. Niniejszym aneksem przedłużony został kredyt złotówkowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.300.000,00 zł do dnia 19.11.2015r., z terminem ostatecznej spłaty salda debetowego do 20.11.2015r. Na dzień zawarcia aneksu do w/w umowy, wysokość marży wynosi 1,4% p.a. Wysokość oprocentowania kredytu będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów O/N . Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka jako kryterium znaczącej umowy przyjmuje wartość kapitałów
własnych emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 728 54 92 | | 032 728 54 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy