Trwa ładowanie...
d2ucgub
d2ucgub
espi

ENAP - Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego SA-R za 2013 rok. (6/2014)

ENAP - Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego SA-R za 2013 rok. (6/2014)
Share
d2ucgub
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego SA-R za 2013 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w związku z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2013 dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych za 2013 rok, zmianie ulega termin publikacji raportu SA-R za 2013 rok. Pierwotny termin przekazania raportu rocznego za 2013 rok ustalony był na dzień 25.04.2014 rok. Nowy termin przekazania raportu rocznego SA-R za 2013 rok nastąpi w dniu 17.04.2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 728 54 92 032 728 54 11
(telefon) (fax)
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ucgub

Podziel się opinią

Share
d2ucgub
d2ucgub