Trwa ładowanie...
d2tkxts

ENEA - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (8...

ENEA - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (8/2011)

Share
d2tkxts

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) dwa zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Zawiadamiający).Zgodnie z treścią pierwszego zawiadomienia Zawiadamiający w dniu 27 października 2010 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa 4.140 akcji ENEA S.A.Zgodnie z treścią drugiego zawiadomienia osoba blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy w dniu 18 października 2010 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa 3.940 akcji ENEA S.A.Osoba dokonująca zawiadomień nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób
posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report: No. 8/2011Date prepared: 28 January 2011Short name of issuer: ENEA S.A.Subject: Information obtained under Article 160 par. 1 of the Act onTrading in Financial InstrumentsLegal basis: Article 160 par. 4 of the Act on Trading in FinancialInstruments– information on transactions by persons having access toinside informationContent of the report:The Management Board of ENEA S.A. (the“Issuer”) announces that on 28January 2011 it received, in accordance with the procedure set out inArticle 160 par. 1 of the Act on Trading in Financial Instruments (the“Act”) of 29 July 2005, two notifications from a Member of the Issuer’sSupervisory Board (the“Notifier”).According to the first notification, on 27 October 2010 the Notifieracquired 4,140 shares in ENEA S.A. free of charge from the StateTreasury, on the basis of a civil law agreement.According to the second notification, on 18 October 2010 a personclosely related to the Notifier in the meaning of Article 160 par. 2 ofthe Act acquired 3,940 shares
in ENEA S.A. free of charge from the StateTreasury, on the basis of a civil law agreement.The notifying person did not consent to the publication of the dataspecified in Clause 2 par. 1 pt. 1 of the Regulation of the Minister ofFinance of 15 November 2005 on disclosing and making availableinformation on certain transactions involving financial instruments andon the principles of drawing up and maintaining a list of persons havingaccess to specific inside information. | |

d2tkxts

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-967 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowowiejskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/0618561000 | | +48/0618561107 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 770-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2011-01-28 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tkxts

Podziel się opinią

Share
d2tkxts
d2tkxts