Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

ENERGA S.A. - Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spó ...

ENERGA S.A. - Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENERGA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych w dniu 28 kwietnia 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję. Andrzej Tersa ? Prezes Zarządu ENERGA SA Absolwent Politechniki Gdańskiej (specjalność elektroenergetyka), Akademii Controllingu, Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz ICAN Institute. Pracę w sektorze energetycznym rozpoczął w 1969 roku jako pracownik dzisiejszej Grupy ENERGA. W 2000 roku przeniesiony do Zakładu Elektrowni Wodnych w Straszynie, który przekształcił w 2003 roku w spółkę. W latach 2003?2013 Prezes Zarządu spółki ENERGA Hydro, kierujący kolejnymi przejęciami i konsolidacjami aktywów wodnych w Grupie ENERGA. Od czerwca do sierpnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu. Od maja 2014 roku, pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna. W latach 2004-2008 Członek Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych, Prezes Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych w kadencji 2008-2012 i obecnej kadencji na lata 2014 ?
2018. Od 2006 roku członek Rady Programowej programu ?Wisła 2020? przy prezesie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Seweryn Kędra ? Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Absolwent Szkoły Głównej Handlowej o specjalności Finanse i Bankowość, posiada licencję maklera papierów wartościowych o nr 1891 oraz od 2007 roku międzynarodowe kwalifikacje w zakresie rachunkowości zarządczej (CIMA). Karierę w obszarze finansów rozpoczął w firmie doradczej Andersen Business Consulting w 2003 roku. Brał udział w projektach z zakresu m. in. zarządzania wartością firmy oraz opracowania metodologii oceny projektów inwestycyjnych. Od 2005 roku zdobywał doświadczenie w polskich oddziałach międzynarodowych koncernów: Toyota Motor Poland, Iveco Poland, Sika Poland na stanowiskach Dyrektora Finansowego i Kontrolera Finansowego. Jolanta Szydłowska ? Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (prawo) oraz kilku kierunków studiów podyplomowych z obszarów zarządzania finansami, doradztwa podatkowego oraz
analizy finansowej. Specjalista z zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zdobyte jako członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Pełniła funkcje m.in. Prezesa Zarządu EURO-AGRO Sp. z o.o., Dyrektora Generalnego PIKA Inwestor S.A., Prezes Zarządu Fabryki Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A. (w latach 2001 ? 2011 współpracowała z Grupą Belvedere (później Sobieski)), Dyrektora Oddziału Ruch S.A. (Oddział ? dawne województwa gdańskie, elbląskie i olsztyńskie), Dyrektora Wydziału ds. Prywatyzacji i Przekształceń Własnościowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz członka Rady Nadzorczej Herbapol - Warszawa Sp. z o.o., Ruch SA, ENERGA SA. Od maja 2011 do lipca 2014 była Doradcą Zarządu i Dyrektorem Centrum Zarządzania Aktywami w ENERGA SA. Odpowiadała m.in. za pracę departamentów: Nadzoru Właścicielskiego, Zarządzania Korporacyjnego i Zarządzania Wartością, nadzorowała realizację planów strategicznych segmentów i
procesy restrukturyzacyjne w Grupie ENERGA. Dodatkowo pełni funkcje Prezesa Pomorskiego Związku Pracodawców Prywatnych ?LEWIATAN?. Żaden z Członków Zarządu Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności ENERGA SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec ENERGA SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 472
(ulica) (numer)
+48 58 778 83 00 +48 58 778 83 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
957-095-77-22 220353024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Andrzej Tersa Prezes Zarządu
2015-05-05 Seweryn Kędra Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm