Trwa ładowanie...
du2t1es
espi

ENERGA S.A. - Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych ser ...

ENERGA S.A. - Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A (43/2014)

Share
du2t1es

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENERGA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 3 kwartały 2014 roku. Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 30 września 2014 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 30 września 2014 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 1,40. Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania: 1.Zadłużenie finansowe netto na dzień 30 września 2014 roku ? 3 241 468 tys. zł, w tym: a.Kredyty i pożyczki ? 2 746 886 tys. zł; b.Wyemitowane instrumenty dłużne ? 3 189 776 tys. zł; c.Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ? 5 171 tys. zł; d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ? (2 700 365) tys. zł. 2.EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku ? 2 317 404 tys. zł, w tym: a.Zysk z działalności operacyjnej ? 1
474 350 tys. zł; b.Amortyzacja ? 843 054 tys. zł. Podstawa prawna: §4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2t1es

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGA S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-309 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grunwaldzka | | 472 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 778 83 00 | | +48 58 778 83 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 957-095-77-22 | | 220353024 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Mirosław Bieliński Prezes Zarządu
2014-11-07 Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2t1es

Podziel się opinią

Share
du2t1es
du2t1es