Trwa ładowanie...
d4coylx
espi

ENERGOPOL - Odstąpienie od niewykonanej części znaczącej umowy nr JRP-10/2011 z dnia 22 marca 20...

ENERGOPOL - Odstąpienie od niewykonanej części znaczącej umowy nr JRP-10/2011 z dnia 22 marca 2011 roku (11/2013)

Share
d4coylx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odstąpienie od niewykonanej części znaczącej umowy nr JRP-10/2011 z dnia 22 marca 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 lutego 2013 roku, działając na podstawie art. 491§2 kodeksu cywilnego Spółka odstąpiła od niewykonanej części kontraktu nr JRP-10/2011 z dnia 22 marca 2011 roku pod nazwą "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie" realizowanego na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu ("Zamawiający"). Datą wpływu do Zamawiającego oświadczenia woli Emitenta o powyższym odstąpieniu jest dzień 21 lutego 2013 roku. Powodem odstąpienia jest nieotrzymanie w terminie od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez Emitenta w okresie od 1 maja 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku, objęte fakturą 0021/12/12/FSBZ z dnia 21 grudnia 2012 roku, której termin płatności minął w dniu 25 stycznia 2013 roku. Powyższa należność nie została również zapłacona w dodatkowym terminie wyznaczonym Zamawiającemu. W mocy pozostaje zobowiązanie wynikające z kontraktu nr
JRP-10/2011 z dnia 22.03.2011 roku w części już wykonanej, co upoważnia Emitenta do żądania zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2013-02-22 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

Podziel się opinią

Share
d4coylx
d4coylx