Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o
espi

EUROCASH - Podpisanie umowy przedwstępnej przez Emitenta (9/2014)

EUROCASH - Podpisanie umowy przedwstępnej przez Emitenta (9/2014)
Share
d1zb14o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy przedwstępnej przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (dalej, "Eurocash") informuje, że w dniu 11 lutego 2014 roku Eurocash podpisał ze spółką Alverca B.V. ("Alverca") z siedzibą w Amsterdamie przedwstępną umowę sprzedaży. W umowie tej strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie której Eurocash nabędzie od Alverca 51% akcji spółki PayUp Polska S.A. W rezultacie tej transakcji Eurocash będzie posiadał 100% akcji PayUp Polska S.A. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie przez Eurocash zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. PayUp Polska S.A. dystrybuuje elektroniczne usługi finansowe poprzez sieć około 4,9 tys. terminali znajdujących się w sklepach na terenie całego kraju, oferując między innymi doładowania telefonów komórkowych, płatności rachunków i akceptację kart płatniczych. Nabycie PayUp Polska S.A. stanowi kolejny element polityki akwizycyjnej Grupy Eurocash. Uzyskanie pełnej kontroli nad PayUp Polska S.A. umożliwi integrację działalności PayUp Polska S.A. w ramach grupy
Eurocash co w ocenie Eurocash powinno umożliwić realizację synergii kosztowych oraz zwiększenie potencjału wzrostu sprzedaży PayUp Polska S.A., co powinno wpłynąć na wzrost przychodów całej grupy. W okresie 12 miesięcy zakończonych w dniu 31.12.2013 r. sprzedaż PayUp Polska S.A.do klientów zewnętrznych poza grupą Eurocash wyniosła ok. 100 mln zł. Zysk EBITDA w tym okresie zrealizowany przez PayUp Polska S.A. wyniósł ok. 1,2 mln zł (dane niezaudytowane). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@aurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2014-02-12 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o