Trwa ładowanie...
d2cuulp

EUROCASH - Wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu zawartej pomiędzy Stokrotka Sp. z...

EUROCASH - Wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu zawartej pomiędzy Stokrotka Sp. z o.o. a Tradis Sp. z o.o. (6/2013)

Share
d2cuulp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu zawartej pomiędzy Stokrotka Sp. z o.o. a Tradis Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (dalej, "Eurocash") informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 roku podmiot zależny od Eurocash ? Tradis sp. z o.o. ? otrzymał od Stokrotka sp. z o.o. wypowiedzenie zawartej w dniu 20 grudnia 2011 Umowy Dystrybucyjnej, której przedmiotem jest współpraca w zakresie dostaw i odbioru produktów FMCG oraz Umowy Komisu na podstawie, której Tradis sp. z o.o. nabywa wybrane produkty we własnym imieniu, ale na rachunek Stokrotka sp. z o.o. (dalej "Umowy"). O zawarciu Umów informował ówczesny podmiot dominujący Tradis sp. z o.o. tj. Emperia Holding S.A. w swoim raporcie bieżącym nr 97/2011. Umowy zostaną rozwiązane z dniem 31. lipca 2013 r. po upływie 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dacie wypowiedzenia, Umowy nie są umowami znaczącymi dla Eurocash. Łączna wartość sprzedaży z tytułu ww. Umów wyniosła w 2012 r. nie przekroczyła 5% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta w tym okresie. Poza zmniejszeniem sprzedaży, rozwiązanie Umów nie przyniesie istotnych skutków
finansowych zarówno dla działalności spółki Tradis Sp. z o.o. jak i Eurocash oraz całej Grupy Kapitałowej Eurocash. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

| | | EUROCASH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | eurocash@aurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2013-02-01 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

Podziel się opinią

Share
d2cuulp
d2cuulp