Trwa ładowanie...
d1mjhzb
espi

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej (18/2014)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej (18/2014)
Share
d1mjhzb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 24.06.2014 r., w związku z dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą uchwałą zatwierdziło powołanie Członka Rady Nadzorczej Pani Alicji Buzy-Borkowskiej oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Petru, których życiorysy załącza się do raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.
Załączniki
Plik Opis
Raport nr 18.2014_Zalacznik.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 LEGNICA
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. KOLBE 18
(ulica) (numer)
+48 (76) 723 98 00 +48 (76) 723 98 50
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6912284786 391073970
(NIP) (REGON)
d1mjhzb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-24 AGATA ROSA CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mjhzb

Podziel się opinią

Share
d1mjhzb
d1mjhzb