Trwa ładowanie...
d1o1dfk
d1o1dfk
espi

EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. (2/2012)

EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. (2/2012)
Share
d1o1dfk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROSNACK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała, że w dniach 11-16 maja 2012 roku na sesji giełdowej nabyła 4.371.563 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 29,80% kapitału zakładowego oraz 29,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększyła powyżej 25% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą Pani Bożena Kołakowska nie posiadała akcji Eurosnack S.A. Po zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 4.371.563 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 29,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.371.563 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. Pani Bożena Kołakowska w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROSNACK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gałeczki 59
(ulica) (numer)
32 245 50 58 (32) 245 50 58
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu
2012-05-17 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o1dfk

Podziel się opinią

Share
d1o1dfk
d1o1dfk