Trwa ładowanie...
dj2jnur

EZO S.A. - Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału obligacji serii F (13/2015) - EBI

EZO S.A. - Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału obligacji serii F (13/2015)

Share
dj2jnur

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału obligacji serii F | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. podjął Uchwałę nr 8/03/2015 w sprawie przydziału niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii F, na podstawie której przydzielonych zostało 275 (dwieście siedemdziesiąt pięć) obligacji serii F o numerach od 001 do 275 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 tys. zł (sto tysięcy złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 27,5 mln zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Obligacje wyemitowane zostały na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 6/03/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela Serii F, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2015 opublikowanym w systemie EBI w dniu 18 marca 2015 r. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (osiem procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się,
iż rok ma 365 dni. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj2jnur

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Fenicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj2jnur

Podziel się opinią

Share
dj2jnur
dj2jnur