Trwa ładowanie...
d4eaofd

FAM - Korekta raportu bieżącego 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. ? Otrzymanie wniosku Rady Nadzor ...

FAM - Korekta raportu bieżącego 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. ? Otrzymanie wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (1/2015)

Share
d4eaofd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | K | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. ? Otrzymanie wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka?) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2015 pt. ?Otrzymanie wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki?, opublikowanym w dniu 8 stycznia 2015 r. (dalej jako ?Raport?), w akapicie pierwszym Raportu zostało błędnie wskazane, iż wniosek Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2015 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad, w tym punktu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki (dalej jako ?Wniosek?), jako proponowany dzień prawa poboru tego podwyższenia określa dzień 29 maja 2015 r. (koniec dnia), podczas gdy w rzeczywistości jako proponowany dzień prawa poboru Wniosek wskazuje
dzień 17 lutego 2015 r. (koniec dnia). Wedle treści Raportu: ?Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.), Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka?) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. do Zarządu Spółki wpłynął wniosek Rady Nadzorczej Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczenia w porządku obrad sprawy dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 29 maja 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, jak również sprawy udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej jako ?Wniosek?).? W treści Raportu powinno być: ?Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.), Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka?) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. do Zarządu Spółki wpłynął wniosek Rady Nadzorczej Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczenia w porządku obrad sprawy dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 17 lutego 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, jak również sprawy udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia uchwały o emisji
obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej jako ?Wniosek?).? W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości pełna treść Wniosku stanowi załącznik do niniejszej korekty Raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 nr 1382) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Wniosek RN o zwolanie walnego_150107.pdf | Wniosek Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4eaofd

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2015-01-08 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4eaofd

Podziel się opinią

Share
d4eaofd
d4eaofd