Trwa ładowanie...
d24rsgq

FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (27/2010)

FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (27/2010)

Share
d24rsgq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca w ramach Grupy Famur | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 16 kwietnia 2010r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 10/2010 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 września 2010, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 16 kwietnia 2010r. do 19 listopada 2010r. wynosi 100.555.582 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 15 listopada 2010r. pomiędzy Fabryką Zmechanizowanych Obudów ścianowych Fazos S.A. a Fabryką Maszyn Famur S.A, której przedmiotem jest dostawa 157 sztuk sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. Wartość netto umowy wynosi 28.000.000 zł. Powyższa umowa została zawarta w celu wykonania przez Famur S.A. umowy na dostawę urządzeń niskiego
kompleksu ścianowego dla KWK Murcki-Staszic, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2010. Strony ustaliły termin dostawy przedmiotu umowy do dnia 22 grudnia 2010 roku. Termin płatności za przedmiot umowy został określony na 30 dni od momentu wystawienia faktury. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24rsgq

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2010-11-19 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24rsgq

Podziel się opinią

Share
d24rsgq
d24rsgq