Trwa ładowanie...
d20oglr

FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (4/2013)

FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (4/2013)

Share
d20oglr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca w ramach Grupy Famur | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 7 stycznia 2013r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 2/2013 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 września 2012r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 7 stycznia 2013r. do 28 stycznia 2013r. wynosi 98.327.906,68 zł. Umową o największej wartości jest zamówienie z dnia 22 stycznia 2013r. złożone przez Famur S.A. (Zamawiający) do ZMG Glinik Sp. z o.o. (Dostawca) na dostawę 170 sekcji obudowy zmechanizowanej na łączną kwotę 50.456.000 zł. Termin dostawy przedmiotu zamówienia ustalono na dzień 22 luty 2013r. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej po otrzymaniu przez
Zamawiającego kompletnej dostawy. Zamówienie zawiera następujące postanowienia dotyczące kar umownych: 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia za odstąpienie od przyjętego do realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub usunięciu usterki w okresie gwarancji lub rękojmi, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu, naliczaną za każdy dzień zwłoki. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 552.890 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2012r.wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20oglr

| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | =48 32 359 66 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu
2013-01-28 Adam Wojciechowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20oglr

Podziel się opinią

Share
d20oglr
d20oglr