Trwa ładowanie...
d3pg3l3
d3pg3l3
espi

FEERUM S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej Feerum S.A. (38/2014)

FEERUM S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej Feerum S.A. (38/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3pg3l3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej Feerum S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Feerum S.A. (dalej ?Spółka?), informuje, że w dniu 26 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Asena Gyczewa (RB 32/2014), powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję Pana Jerzego Suchnickiego. Pan Jerzy Suchnicki jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Jest członkiem IMAP (International Network of Merger & Acquisition Partners), ekspertem ds. wyceny i oceny planów rozwoju największych spółek. W latach 2010-2013 Pan Jerzy Suchnicki pełnił rolę dyrektora, wicedyrektora Departamentów Kredytów Trudnych Banku Gospodarstwa Krajowego, był członkiem Komitetu Kredytowego Banku oraz członkiem kilku rad wierzycieli. W latach 2006-2009 Pan Jerzy Suchnicki był Prezesem Zarządu w PKP Cargo Service. W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A., był przewodniczącym Rad Nadzorczych kilku spółek w
Grupie oraz członkiem Krajowej Rady Budownictwa zrzeszającej prezesów największych holdingów budowlanych na rynku. Pan Jerzy Suchnicki w latach 1998-2004 był dyrektorem Centrum Inwestycji Kapitałowych, jak również członkiem Komitetu Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie. Pracował na stanowisku Prezesa Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. w Poznaniu (2002-2003), Prezesa i Wiceprezesa, członka Rady Administracyjnej Banku Handlowego Internacional Luksemburg (1999-2003). Wcześniej Pan Jerzy Suchnicki związany był z Raiffeisen Investment Polska oraz Bankiem Inicjatyw Gospodarczych S.A. Pracował także w Katedrze Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Pan Jerzy Suchnicki spełnia wymagania określone w § 13 ust. 5 Statutu Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Suchnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21) i 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)
d3pg3l3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-26 IRENA DWORZAK GŁÓWNY KSIĘGOWY/PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pg3l3

Podziel się opinią

Share
d3pg3l3
d3pg3l3