Trwa ładowanie...
d1nt05m
espi

FERRUM - Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZK...

FERRUM - Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZKS FERRUM S.A. progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. (6/2013)

Share
d1nt05m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZKS FERRUM S.A. progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 22 lutego 2013 r. potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. ("ZKS FERRUM") kolejnych trzech zamówień złożonych na usługi cięcia i wykonania rur ("Zamówienia") łączna wartość wzajemnych umów i zamówień realizowanych pomiędzy Emitentem a ZKS FERRUM od dnia 28 grudnia 2012 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 185/2012 w sprawie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a ZKS FERRUM S.A.) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 15,5 mln zł netto. Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie Emitenta na wykonanie przez ZKS FERRUM S.A. rur stalowych oraz usług w zakresie malowania antykorozyjnego oraz spawania rur stalowych, przyjęte do realizacji w dniu 31 grudnia 2012 r. Wartość ww. zamówienia wynosi 6,6 mln zł netto. Zamówienie na dzień sporządzenia niniejszego raportu jest w
trakcie realizacji. Warunki realizacji Zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji i podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży ZKS FERRUM S.A. Wysokość kar umownych z tytułu ewentualnych opóźnień w odbiorze przedmiotu Zamówienia nie przekracza kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. Jednocześnie Spółka informuje, iż na wskazaną powyżej kwotę transakcji pomiędzy ZKS FERRUM a Emitentem w łącznej wysokości 15,5 mln zł netto składają się zamówienia związane z zakupem przez Emitenta od ZKS FERRUM rur stalowych, usług związanych z obróbką rur i blach, wykonaniem konstrukcji spawanych oraz usług utrzymania ruchu w łącznej kwocie 8,0 mln zł netto (transakcje kosztowe dla Emitenta), zakupem przez ZKS FERRUM od Emitenta blachy walcowanej na gorąco w kwocie 2,7 mln zł netto (transakcje przychodowe dla Emitenta), jak również kwota udzielonego przez Emitenta na rzecz ZKS FERRUM poręczenia w kwocie ok. 4,8 mln zł
(o wcześniejszych poręczeniach udzielonych przez Emitenta na rzecz ZKS FERRUM Spółka informowała raportem bieżącym nr 93/2012 z dnia 23 maja 2012 r.) Wszystkie ww. transakcje mają charakter wewnątrzgrupowy i podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym. Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień i umów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nt05m

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk Grzegorz Szymczyk
2013-02-22 Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski Jarosław Zuzelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nt05m

Podziel się opinią

Share
d1nt05m
d1nt05m