Trwa ładowanie...

Fiskus udzieli dotacji barom mlecznym

Od 1 stycznia 2011 r. dyrektor izby skarbowej będzie dofinansowywał wyłącznie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie.

Share
Fiskus udzieli dotacji barom mlecznymŹródło: Jupiterimages
d3h0ofo

Tak postanowił minister finansów. Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie przygotowany przez niego projekt rozporządzenia w tej sprawie. Określa on stawki, szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dopłat do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z dotacji będą przedstawiać właściwemu (ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy)
dyrektorowi izby skarbowej pisemny wniosek o udzielenie wsparcia. Z nim też będą musieli uzgodnić sposób ewidencjonowania dotacji. Co ważne, wniosek zawierający m.in. szacowaną wartość zakupionych i zużytych do sporządzanych posiłków surowców oraz obliczoną należną kwotę dotacji wraz z podaniem sposobu jej obliczenia ma być złożony przed rozpoczęciem działalności.

Ministerstwo zdecydowało się także doprecyzować tryb postępowania po przyjęciu lub odrzuceniu wniosku przedsiębiorcy o udzielenie dotacji. Dokładnie określiło też, że przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć obliczenie dotacji w ciągu pięciu dni roboczych. Resort chce więc, aby przedsiębiorcy do 28. dnia każdego miesiąca obliczali należną dotację i aby robili to według wzoru określonego w projektowanym rozporządzeniu. Podstawą zaś obliczenia należnego dofinansowania stanowić ma ewidencja ilościowo-wartościowa surowców zużytych do sporządzania posiłków w barach mlecznych. Przedsiębiorcy mają ją prowadzić w sposób umożliwiający określenie wartości i ilości zużytych surowców oraz kwot należnych dotacji.

d3h0ofo

Zgodnie z ministerialną propozycją dwa egzemplarze obliczenia dotacji przedsiębiorcy będą składać do urzędu skarbowego. Ten zaś będzie miał pięć dni roboczych na ich sprawdzenie pod kątem prawidłowości obliczenia dotacji. Jednak decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmie dyrektor izby skarbowej na wniosek przedsiębiorcy. Do tego wniosku przedsiębiorca będzie miał obowiązek dołączyć jeden egzemplarz sprawdzonego i potwierdzonego przez urząd skarbowy obliczenia dotacji.

O tym, czy przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie, zdecyduje dyrektor izby skarbowej. On też w ciągu 14 dni od złożenia przez przedsiębiorcę wniosku będzie musiał poinformować go – na piśmie – o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Projektowane przepisy ustalają dopłatę do posiłków na poziomie 40 proc. wartości zakupionych surowców, powiększonej o marżę gastronomiczną, nie wyższą jednak niż 30 proc. Resort proponuje wręcz zapisać, że dotację otrzymają tylko ci, którzy stosują marżę gastronomiczną na poziomie nie wyższym niż 30 proc. wartości zakupionych surowców.

Nowością będzie dofinansowywanie wyłącznie posiłków mleczno-nabiałowo-jarskich. W załączniku ministerstwo zaproponowało nawet wykaz surowców, które będą dotowane. „Dofinansowanie posiłków w barach mlecznych jest skierowane do ludzi o niewielkich zasobach finansowych, których należy objąć socjalną ochroną poprzez zapewnienie im dostępu do tanich, ciepłych posiłków“ – twierdzi resort w uzasadnieniu. Według ministerialnych urzędników właśnie mleczno-nabiałowo-jarskie posiłki „zapewniają konsumentowi właściwe i niezbędne do życia wartości pokarmowe“. Nie będzie natomiast dopłat do surowców zużytych przy produkcji lodów.

Grażyna J. Leśniak

d3h0ofo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3h0ofo