Trwa ładowanie...
d11ebvr

Fitch: Obligacje przychodowe wciąż mało wykorzystywane w Polsce

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Obligacje przychodowe wprowadzone do ustawy o obligacjach 14 lat temu w dalszym ciągu odgrywają marginalną rolę w finansowaniu zadań z zakresu użyteczności publicznej oraz usług komunalnych w Polsce, uważa Fitch Ratings.

Share
d11ebvr

Obligacje przychodowe zostały wprowadzone do porządku prawnego w Polsce w czerwcu 2000 r. poprzez nowelizację ustawy o obligacjach. Emitentami obligacji przychodowych mogą być wyłącznie JST oraz ich związki, spółki zależne od JST, których jedynym przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, A-/ Perspektywa Stabilna), Krajowy Fundusz Kapitałowy (grupa BGK) oraz koncesjonariusze dróg płatnych, przypomina agencja.

"Do końca października 2014r. tylko sześć podmiotów wypuściło na rynek obligacje przychodowe. Wszystkie były spółkami miejskimi, reprezentującymi sektor wodno-kanalizacyjny (trzech emitentów, 60% zadłużenia z tytułu obligacji przychodowych) oraz sektor transportu publicznego (trzech emitentów i 40%). Wartość obligacji wyniosła 893 mln zł, co stanowiło zaledwie 4% będących w obrocie obligacji wyemitowanych przez JST i ich spółki zależne (odpowiednio 18,6 mld zł oraz 3,4 mld zł). Prawie 90% (wg wartości nominalnej) obligacji przychodowych będących na rynku jest oceniana przez Fitch" - czytamy w raporcie.

"Chociaż pojedyncze transakcje mogą mieć miejsce, nie spodziewamy się, że w średnim okresie JST w Polsce traktować będą obligacje przychodowe jako kluczowe źródło finansowania inwestycji. Podstawowym czynnikiem zniechęcającym jest wymóg określenia i ustanowienia zabezpieczenia, które będzie generować strumień przychodów w okresie życia obligacji, co zwiększa złożoność procesu emisji. Ponadto, JST w celu pozyskania długoterminowego finansowania mogą zwrócić się, tak jak to miało miejsce w przeszłości, do Międzynarodowych Instytucji Finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny" - konkluduje agencja.

Obligacje przychodowe w odróżnieniu od obligacji zwykłych umożliwiają emitentom pozyskanie finansowania na bardzo długi termin. Średnia ważona zapadalność dotychczas wyemitowanych obligacji przychodowych wynosi 20 lat, wobec 10 lat w przypadku obligacji zwykłych, podkreślono także w materiale.

(ISBnews)

d11ebvr

Podziel się opinią

Share
d11ebvr
d11ebvr