Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

Fiten Spółka Akcyjna - Poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego na 20 ... - EBI

Fiten Spółka Akcyjna - Poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego na 2015 rok (2/2015)
Share
d28ouvv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego na 2015 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FITEN S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w wyniku działań sprzedażowych prowadzanych w 2014 roku, poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego na 2015 rok przekroczył 384 GWh. Jest to najwyższy poziom w historii działalności Spółki. Poziom kontraktacji na 2014 rok w styczniu 2014 roku wynosił około 65 GWh, a w całym 2014 roku do klienta końcowego Spółka sprzedała 67 GWh. Celem Zarządu Spółki jest kontunuowanie sprzedaży energii dla klienta końcowego przez cały 2015 rok, i osiągnięcie poziomu kontrakcji na 2016 rok w wysokości 500 GWh. Znaczenie tego segmentu, w szczególności jeśli chodzi o rentowność, w całokształcie działalności Spółki w 2015 roku będzie znacznie większe od 2014 roku. Dodatkowo Spółka prowadząc kontrakcję sprzedaży energii dla klienta końcowego, stosuje rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie stałego poziomu marży poszczególnych kontraktów. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Pluszczew Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv