Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

Fiten Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii (23/2014) - EBI

Fiten Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii (23/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FITEN S.A. ("Spółka") informuje, że 18 listopada 2014 roku Spółka zawarła na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda") transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o wartości 5.523.019,92 PLN. W wyniku transakcji, łączna wartość sprzedaży i zakupu energii i praw majątkowych, dokonanych przez Spółkę na Giełdzie w okresie od dnia 29 lipca 2014 do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 18 listopada 2014 roku włącznie, wyniosła 91.820.513,52 PLN. Tym samym we wskazanym okresie wartość zawartych transakcji przekroczyła 20% skonsolidowanych przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki uznał zawarte kontrakty (transakcje) na Giełdzie za istotne. Poprzednia informacja o wartości istotnych transakcji dokonanych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. obejmowała okres od dnia 11 marca 2014 do dnia 28 lipca 2014 roku włącznie i została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 28 lipca 2014
roku. W ocenie Zarządu Spółki, dokonanie przedmiotowych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 29 lipca 2014 roku do dnia 18 listopada 2014 roku włącznie, może mieć w przyszłości pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Pluszczew Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk