Trwa ładowanie...
d1px5ds

FON - Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem. (13/2015)

FON - Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem. (13/2015)

Share
d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 50/2014 z dnia 30.05.2014r. o wyborze biegłego rewidenta oraz w nawiązaniu do treści raportu nr 78/2014r. z dnia 25.08.2014r. o zawarciu Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem, niniejszym informuje, że w dniu 19.03.2015r. Emitent zawarł z podmiotem Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, wpisanym na listę biegłych rewidentów pod pozycją 3704 kolejny Aneks do Umowy o przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki obejmujących okres roku 2014. Emitent informuje, że na mocy Aneksu z dnia 19.03.2015r. w związku z ustaniem okoliczności uzasadniających sporządzanie przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania za rok 2014r. strony postanowiły dokonać zmiany łączącej je umowy poprzez wykreślenie z umowy zakresu badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Emitenta za rok 2014. Ponadto na mocy Aneksu z dnia 19.03.2015r. strony postanowiły dokonać zmiany wysokości łącznego
wynagrodzenia przysługującego biegłemu z tytułu realizacji Umowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FON SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FON | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fon-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds