Trwa ładowanie...
d2gvku7
d2gvku7
espi

FOREVER ENTERTAINMENT - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki:  Forever Entertainment ... - EBI

FOREVER ENTERTAINMENT - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki:  Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ze Spółką Madman Theory Games S.A. z siedzibą w Gdyni (72/2014)
Share
d2gvku7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 72 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki: Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ze Spółką Madman Theory Games S.A. z siedzibą w Gdyni | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365951, zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. o zamiarze połączenia ze spółką Madman Theory Games S.A. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422978. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Madman Theory Games S.A. (spółka przejmowana) na Forever Entertainment S.A. (spółka przejmująca) w zamian za akcje, jakie Forever Entertainment S.A. wyda akcjonariuszom Madman Theory Games S.A. Plan Połączenia spółek podpisany przez Zarządy
łączących się podmiotów w dniu 22 sierpnia 2014 roku, udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Forever Entertainment S.A. pod adresem www.forever-entertainment.com w zakładce Relacje Inwestorskie Raporty. Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje akcjonariuszy o możliwości zapoznania się z dokumentami związanymi z połączeniem obu spółek, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia 17 października 2014 roku do dnia podjęcia uchwał o połączeniu, na stronie internetowej Forever Entertainment S.A. pod adresem www.forever-entertainment.com w zakładce Relacje InwestorskieOgłoszeniai_Publikacje oraz w biurze Zarządu Spółki w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, III piętro, lokal D311, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 13:00. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz art.
504 i 505 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d2gvku7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Rogaliński Prezes Zarządu
Zbigniew Dębicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gvku7

Podziel się opinią

Share
d2gvku7
d2gvku7