Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

FOREVER ENTERTAINMENT - Wydanie gry "Merchants of Kaidan" na platformie macgamestore.com (75/2014) - EBI

FOREVER ENTERTAINMENT - Wydanie gry "Merchants of Kaidan" na platformie macgamestore.com (75/2014)
Share
d34aew2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 75 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-19
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wydanie gry "Merchants of Kaidan" na platformie macgamestore.com
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że zgodnie z realizacją umowy z firmą Inside Mac Games LTD, o której podpisaniu Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 61/2012 z dnia 4 września 2012 r., Inside Mac Games dnia 18 listopada 2014 r. rozpoczęła dystrybucję gry ?Merchants of Kaidan" na komputery Mac na swojej platformie. Gra dostępna jest w cenie 14.99 $. Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym. § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d34aew2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Rogaliński Prezes Zarządu
Zbigniew Dębicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2