Trwa ładowanie...
d9vere3
d9vere3
espi

FORPOSTA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od Union Investment TFI o nabyciu znacznego pakietu akcj...

FORPOSTA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od Union Investment TFI o nabyciu znacznego pakietu akcji. (2/2012)
Share
d9vere3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORPOSTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia od Union Investment TFI o nabyciu znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Forposta S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku otrzymał od Union Investment TFI zawiadomienie następującej treści: "Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dz. U. Nr 184, poz. 1539), działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu UniFundusze FIO wraz z wydzielonymi subfunduszami, informuje, że w wyniku zarejestrowania akcji spółki Forposta S.A. ("Spółka") z siedzibą w Katowicach, przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, w dniu 31/05/2012 r., udział Funduszów oraz klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%. Przed zarejestrowaniem, tj. na dzień 30/05/2012 r., Fundusz posiadał 0 akcji Spółki, co stanowiło 0%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W wyniku rejestracji, Fundusz posiada ogółem 240.000 akcji Spółki, co stanowi 16,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 240.000 głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co daje 9,78% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Tomasz Kuśmierski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9vere3

Podziel się opinią

Share
d9vere3
d9vere3