Trwa ładowanie...
d2rg5nw
d2rg5nw
espi

FOTA S.A. - Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III Q 2014 (73/2014)

FOTA S.A. - Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III Q 2014 (73/2014)
Share
d2rg5nw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III Q 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej informuje, iż w raporcie kwartalnym QSr za III 2014 z dnia 14 listopada 2014 r., w wybranych danych finansowych dotyczących roku 2013 wystąpiła oczywista omyłka pisarska przy kopiowaniu danych. Omyłkowo zostały skopiowane dane porównawcze roku 2013 za trzeci kwartał a winny być prezentowane dane porównawcze za 3 kwartały narastająco. W związku z powyższym korekcie podlegają następujące pozycje wskazane na stronie 1 : BYŁO: Dane za 3 kwartały 2013 w PLN Przychody netto ze sprzedaży 120 834 PLN Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 418 PLN Zysk (strata) z działalności operacyjnej (13 272) PLN Zysk (strata) brutto (19 315) PLN Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (18 418) PLN Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) (1,96) PLN JEST PO KOREKCIE: Dane za 3 kwartały 2013 w PLN Przychody netto ze sprzedaży 423 894 PLN Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 70 755 PLN Zysk (strata) z działalności operacyjnej (24 983) PLN Zysk (strata) brutto (35 743)
PLN Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (33 278) PLN Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) (3,53) PLN BYŁO: Dane za 3 kwartały 2013 w EUR Przychody netto ze sprzedaży 29 081 EUR Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 673 EUR Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 194) EUR Zysk (strata) brutto (4 649) EUR Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (4 433) EUR Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) (0,47) EUR JEST PO KOREKCIE: Dane za 3 kwartały 2013 w EUR Przychody netto ze sprzedaży 102 019 EUR Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 029 EUR Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 013) EUR Zysk (strata) brutto (8 602) EUR Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (8 009) EUR Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) (0,85) EUR Emitent w załączeniu przekazuje poprawną treść rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IIIq 2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)
d2rg5nw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-11-17 Bartłoniej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rg5nw

Podziel się opinią

Share
d2rg5nw
d2rg5nw