Trwa ładowanie...
d6vlz1x
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d6vlz1x
SYMB FUNDUSZ 15-10 14-10 zmiana dzienna %
ALOB Allianz Obligacji FIO 121,18 121,68 -0,41
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 114,81 117,41 -2,21
ALAK Allianz Akcji FIO 126,25 133,91 -5,72
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,36 113,45 -0,08
ALWA Allianz Walutowy FIO 93,74 93,00 0,80
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 97,89 102,33 -4,34
ALBU Allianz Budownictwo 2012 62,35 65,41 -4,68
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 69,61 73,34 -5,09
ALPL Allianz Akcji Plus 66,05 70,36 -6,13
ALBR Allianz BRIC EUR 40,07 41,52 -3,49
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 47,74 48,37 -1,30
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 74,13 76,61 -3,24
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 61,55 65,00 -5,31
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 65,89 67,11 -1,82
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 80,49 83,29 -3,36
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 75,47 77,60 -2,74
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 72,94 77,32 -5,66
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,96 23,19 -5,30
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,09 28,94 -6,39
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 20,96 21,54 -2,69
CARP BPH FIO Obligacji 2 2080,38 2089,39 -0,43
CARS BPH FIO Akcji 233,15 243,41 -4,22
CADP BPH FIO Obligacji 1 185,34 186,09 -0,40
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,60 1,64 -2,44
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 37,25 38,49 -3,22
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 50,49 52,52 -3,87
CASK BPH FIO Skarbowy 27,00 27,00 0,00
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,56 1,63 -4,29
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,47 11,67 -1,71
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,62 8,84 -2,49
CUOB CU FIO Obligacji 142,75 143,80 -0,73
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 130,07 131,75 -1,28
CUPA CU FIO Polskich Akcji 262,27 276,75 -5,23
INGA ING FIO Akcji typu A i B 200,60 209,77 -4,37
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 202,08 208,59 -3,12
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 193,19 193,84 -0,34
INZE ING FIO Rosja (EUR) 11,13 11,54 -3,55
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 17,52 18,47 -5,14
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 178,56 182,29 -2,05
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 202,11 202,26 -0,07
INA2 ING SFIO Akcji 2 216,71 226,05 -4,13
ING2 ING SFIO Obligacji 2 168,69 169,29 -0,35
INGC ING FIO SMS 141,42 146,58 -3,52
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 80,33 84,07 -4,45
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 86,27 89,13 -3,21
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 108,13 108,46 -0,30
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 96,00 98,03 -2,07
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,26 108,31 -0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 70,06 73,38 -4,52
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 50,63 52,57 -3,69
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 49,93 54,06 -7,64
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 47,31 49,52 -4,46
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 84,52 87,77 -3,70
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 92,35 94,98 -2,77
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,12 99,03 -0,92
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 55,48 58,40 -5,00
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 140,45 144,48 -2,79
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 147,33 148,35 -0,69
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,78 132,79 -0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 151,27 154,02 -1,79
KBPA KBC Portfel Akcyjny 60,52 64,37 -5,98
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 106,40 107,31 -0,85
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,95 110,98 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 46,57 48,70 -4,37
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 43,95 45,73 -3,89
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,80 168,81 -0,01
WABE KBC BETA SFIO 156,26 163,72 -4,56
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,28 1,28 0,00
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,45 54,79 -2,45
PIO6 PIONEER P FIO 146,34 146,64 -0,20
EFOA PIONEER Obligacji FIO 276,43 277,71 -0,46
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,49 39,62 -0,33
EFZA PIONEER StabW FIO 184,81 189,39 -2,42
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 128,65 134,09 -4,06
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,22 7,52 -3,99
PIO3 PIONEER AP FIO 26,86 28,69 -6,38
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,96 5,24 -5,34
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,08 9,60 -5,42
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 30,00 29,60 1,35
PIAE PIONEER Akcji Europ. 23,07 24,50 -5,84
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 30,27 29,85 1,41
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 28,83 29,43 -2,04
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 20,05 20,82 -3,70
PIO5 PIONEER AA FIO 37,79 40,79 -7,35
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,30 11,32 -0,18
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 9,91 10,10 -1,88
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,01 9,32 -3,33
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,14 8,57 -5,02
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,49 9,55 -0,63
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,41 9,60 -1,98
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,21 9,38 -1,81
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,39 6,87 -6,99
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,40 5,69 -5,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,67 6,85 -2,63
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,00 4,92 1,63
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 8,68 8,73 -0,57
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,34 7,28 0,82
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,60 9,83 -2,34
PITP PIONEER SFIO TP 18,01 18,38 -2,01
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 110,03 112,51 -2,20
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 105,94 110,63 -4,24
PKCA PKO/CS Akcji 268,29 285,00 -5,86
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 99,90 100,25 -0,35
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 101,31 102,97 -1,61
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 87,36 91,49 -4,51
SUPA SUPERFUND A (4) 1255,20 1219,08 2,96
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 355,54 349,08 1,85
SUAD SUPERFUND A USD (4) 482,81 475,31 1,58
SUPB SUPERFUND B (4) 1539,24 1484,76 3,67
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 436,00 425,15 2,55
SUBD SUPERFUND B USD (4) 592,06 578,90 2,27
SUPC SUPERFUND C (4) 1516,58 1421,23 6,71
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 429,58 406,96 5,56
SUCD SUPERFUND C USD (4) 583,34 554,13 5,27
SUPP SUPERFUND Płynnościowy (4) 1054,34 1055,73 -0,13
SUPG SUPERFUND GOLD (4) 1052,17 1052,87 -0,07
SUAL SUPERFUND Alternatywny MAX (4) 775,20 777,87 -0,34
SAEU SUPERFUND Alternatywny MAX EUR(4) 219,58 222,74 -1,42
SKOA SKOK FIO Akcji 58,26 60,79 -4,16
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 110,28 113,99 -3,25
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,35 118,38 -0,03
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 111,44 113,27 -1,62
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 77,12 77,33 -0,27
SKOB SKOK FIO Obligacji 108,42 108,81 -0,36
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 202,58 210,44 -3,74
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 249,36 260,79 -4,38
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 159,38 167,59 -4,90
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 138,92 142,92 -2,80
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 112,22 114,08 -1,63
NOAA Noble Fund Akcji 76,96 80,91 -4,88
NOMA Noble Fund Mieszany 90,29 92,78 -2,68
NOSA Noble Fund Skarbowy 104,62 104,87 -0,24
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 56,41 58,08 -2,88
NLUX Noble Fund Luxury 77,02 80,98 -4,89
NOTI Noble Fund Timingowy 101,38 102,64 -1,23
SKAK SKARBIEC Kasa 260,28 260,23 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 228,15 232,34 -1,80
SKAA SKARBIEC Akcja 225,89 234,08 -3,50
INFA ING FIZ AKCJI 152,73 158,49 -3,63
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 126,54 127,44 -0,71
SYMBOL FUNDUSZ 16-10 15-10 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 178,11 184,09 -3,25
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 187,99 191,41 -1,79
SEB3 SEB3 Akcji FIO 167,04 175,34 -4,73
DWZR DWS FIO Zrównoważony 260,04 269,98 -3,68
DWDP DWS FIO DPW 231,62 231,74 -0,05
DWAK DWS FIO Akcji 271,49 288,95 -6,04
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 210,00 210,43 -0,20
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 197,94 202,66 -2,33
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 119,15 124,83 -4,55
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 60,96 67,05 -9,08
RBED 130/30European Equities D EUR 64,75 68,51 -5,49
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 23,61 26,54 -11,04
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 27,63 31,13 -11,24
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 55,92 62,49 -10,51
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 64,48 69,93 -7,79
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 79,33 88,25 -10,11
RBOP European Opportunities D EUR 47,43 53,25 -10,93
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 38,71 41,05 -5,70
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 65,54 65,44 0,15
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 102,69 102,57 0,12
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 83,79 89,79 -6,68
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 62,56 67,20 -6,90
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 59,71 65,64 -9,03
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 58,89 59,75 -1,44
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 82,57 84,08 -1,80
RBPE Robeco Property Equities D EUR 61,53 67,02 -8,19
RBME Robeco US MidCap Equities DH EUR 59,95 59,95 0,00
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 14-10 13-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 280,54 282,94 -0,85
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1500,10 1483,04 1,15
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 364,65 360,50 1,15
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 662,73 667,90 -0,77
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1136,32 1092,34 4,03
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 497,51 478,26 4,03
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 571,84 567,60 0,75
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 351,09 348,49 0,75
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 792,45 785,89 0,83
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 471,52 467,62 0,83
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 524,14 521,16 0,57
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 459,01 456,39 0,57
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 741,09 740,35 0,10
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 596,19 595,60 0,10
KB28 EUROPE C1 (EUR) 189,32 189,18 0,07
KB29 EUROPE D1 (EUR) 105,29 105,21 0,08
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 650,99 645,68 0,82
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 409,74 406,39 0,82
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 500,80 491,76 1,84
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 743,54 730,12 1,84

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra

d6vlz1x

Podziel się opinią

Share
d6vlz1x
d6vlz1x