Trwa ładowanie...
d2iyduy

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d2iyduy
d2iyduy

11.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-04 9-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,78 16,78 0,00
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,07 16,06 0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 19,07 19,06 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,62 7,62 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,40 15,40 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,51 10,50 0,10
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,43 8,44 -0,12
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,36 6,35 0,16
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,48 9,47 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,85 14,83 0,13
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,51 7,48 0,40
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,65 13,65 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,09 8,07 0,25
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,35 8,37 -0,24
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,14 7,11 0,42
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,73 5,74 -0,17
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,00 10,03 -0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,93 11,93 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,27 8,42 -1,78
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,30 8,45 -1,78
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 154,72 154,56 0,10
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,30 130,09 0,16
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 161,71 161,23 0,30
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 143,77 143,73 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 130,69 130,54 0,11
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,38 112,27 0,10
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 95,02 94,70 0,34
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 134,08 134,00 0,06
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 101,55 101,19 0,36
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 101,37 100,56 0,81
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 101,89 101,88 0,01
ALEN Allianz Sub Energetyczny 105,17 106,70 -1,43
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,63 28,56 0,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,87 33,75 0,36
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,70 29,65 0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 213,54 213,38 0,07
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,36 168,10 0,15
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 447,62 447,32 0,07
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 390,49 390,32 0,04
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 409,13 408,94 0,05
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 455,46 455,22 0,05
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 290,11 289,80 0,11
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 292,90 292,60 0,10
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 302,44 302,12 0,11
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 386,96 386,68 0,07
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 412,51 412,20 0,08
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 458,37 458,00 0,08
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 206,43 206,48 -0,02
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,55 226,50 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 228,24 228,19 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 233,04 232,99 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,32 26,31 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,56 28,55 0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 30,04 30,03 0,03
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 257,13 256,78 0,14
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 277,24 276,85 0,14
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 312,43 311,97 0,15
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 50,28 50,07 0,42
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,82 61,22 0,98
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,28 63,66 0,97
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,43 67,77 0,97
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,45 58,33 0,21
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 63,16 63,08 0,13
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 72,32 72,53 -0,29
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,98 125,95 0,02
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 141,71 141,65 0,04
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 146,81 146,75 0,04
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 156,37 156,30 0,04
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 190,37 188,36 1,07
DWP9 INVESTOR Rosja 122,16 120,60 1,29
DW01 INVESTOR Turcja 172,71 172,94 -0,13
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,62 167,72 0,54
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,56 135,79 0,57
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 152,53 151,87 0,43
WABE KBC BETA SFIO 216,54 216,06 0,22
WAGA KBC GAMMA SFIO 223,25 223,18 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 118,91 118,76 0,13
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,06 88,15 -0,10
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 149,80 149,72 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 147,28 147,18 0,07
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 84,50 84,75 -0,29
KBCA KBC Akcyjny 90,66 90,50 0,18
KBAK KBC Aktywny 205,77 205,40 0,18
WPDF KBC Papierów Dłużnych 206,47 206,20 0,13
KBPI KBC Pieniężny 170,83 170,75 0,05
W3FF KBC Stabilny 233,12 233,02 0,04
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,66 108,92 -0,24
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 116,00 116,07 -0,06
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,42 116,19 0,20
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 82,27 82,04 0,28
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,69 180,66 0,02
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,18 10,18 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,21 53,16 0,09
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,91 125,79 0,10
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,83 10,82 0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 195,17 194,79 0,20
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,04 12,02 0,17
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 124,58 124,43 0,12
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,48 24,45 0,12
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,19 11,17 0,18
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,32 11,32 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,70 9,68 0,21
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,63 17,60 0,17
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,62 43,57 0,11
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,46 10,45 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,92 44,11 -0,43
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,53 10,58 -0,47
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,75 59,93 -0,30
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,86 19,83 0,15
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,33 40,00 -1,68
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,07 13,24 -1,28
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 76,39 78,48 -2,66
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,39 25,97 -2,23
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,14 11,13 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,56 12,54 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,06 11,04 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,26 11,24 0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,84 9,83 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,92 9,92 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,82 11,94 -1,01
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,40 10,38 0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,16 15,07 0,60
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,73 13,69 0,29
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,72 7,66 0,78
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,13 10,20 -0,69
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,50 8,44 0,71
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,05 6,06 -0,17
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,94 16,93 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,86 7,84 0,26
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,35 10,36 -0,10
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,60 11,60 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,60 16,61 -0,06
PITP PIONEER SFIO TP 26,29 26,24 0,19
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 144,02 143,90 0,08
PKCZ PKO Zrównoważony 125,18 125,10 0,06
PKCA PKO Akcji 329,81 329,84 -0,01
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 146,91 146,78 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 132,23 132,03 0,15
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,13 110,91 0,20
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 53,30 53,30 0,00
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 49,75 49,57 0,36
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 92,01 93,05 -1,12
PZBI PZU SEJF+ 59,43 59,42 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 192,43 189,45 1,57
SUPB SUPERFUND B 802,62 789,54 1,66
SUBD SUPERFUND B USD 266,72 261,26 2,09
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 200,01 200,99 -0,49
SUAL SUPERFUND AKCJI 834,23 837,62 -0,40
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 277,23 277,16 0,03
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 103,09 103,35 -0,25
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 100,92 100,99 -0,07
SUCE SUPERFUND C EURO 163,41 159,98 2,14
SUPC SUPERFUND C 681,60 666,72 2,23
SUCD SUPERFUND C USD 226,51 220,61 2,67
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 149,16 148,08 0,73
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 622,15 617,12 0,82
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 206,75 204,20 1,25
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 101,72 101,58 0,14
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 101,23 101,19 0,04
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 343,39 343,55 -0,05
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1432,30 1431,75 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 475,97 473,76 0,47
SUAE SUPERFUND RED EURO 185,86 185,73 0,07
SUPA SUPERFUND RED 775,22 774,01 0,16
SUAD SUPERFUND RED USD 257,62 256,12 0,59
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,38 17,11 1,58
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,50 71,31 1,67
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,09 23,60 2,08
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,15 16,88 1,60
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,54 70,35 1,69
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,77 23,28 2,10
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,01 16,74 1,61
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,96 69,78 1,69
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,58 23,09 2,12
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,87 16,61 1,57
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,38 69,21 1,69
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,39 22,90 2,14
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,75 19,42 1,70
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,37 80,95 1,75
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,37 26,79 2,16
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 133,50 133,17 0,25
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 136,22 135,97 0,18
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 256,20 255,40 0,31
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 397,34 396,34 0,25
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 215,99 215,96 0,01
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 168,52 168,46 0,04
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 143,34 143,29 0,03
NOAA Noble Fund Akcji 132,84 132,68 0,12
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 94,87 94,52 0,37
NOGR Noble Fund Global Return 117,44 118,00 -0,47
NOMA Noble Fund Mieszany 148,98 148,45 0,36
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,50 131,46 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 137,91 137,98 -0,05
NOTI Noble Fund Timingowy 143,80 143,05 0,52
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 63,94 63,68 0,41
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 133,11 133,11 0,00
QUST QUERCUS Stabilny 103,52 103,31 0,20
QUSE QUERCUS Selektywny 141,36 141,32 0,03
QUAG QUERCUS Agresywny 173,90 173,45 0,26
QUBT QUERCUS Turcja 98,46 97,97 0,50
QURO QUERCUS Rosja 72,67 71,88 1,10
QULE QUERCUS lev 96,63 96,48 0,16
QUSH QUERCUS short 81,05 81,13 -0,10
QUGL QUERCUS Gold 59,74 59,49 0,42
KB84 KBC Ameryka FIZ 110,24 107,85 2,22
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 125,42 125,39 0,02
KB48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) 109,90 109,74 0,15
KB61 KBC Progresja FIZ (5) 111,16 110,55 0,55
KB63 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) 102,03 105,67 -3,44
KB64 KBC HIMALAJA FIZ (5) 101,88 102,21 -0,32
KB83 KBC Kapitalny Start FIZ (5) 121,64 122,27 -0,52
SYMBOL FUNDUSZ: 11-04 10-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 215,61 218,15 -1,16
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 216,85 216,84 0,00
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 196,19 197,89 -0,86
UNIO UniKorona Obligacje Sub 317,18 317,26 -0,03
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 305,63 307,36 -0,56
UNIA UniKorona Akcje Sub 203,15 204,95 -0,88
GTSW INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. 152,11 152,24 -0,09
GTAK INVENTUM Akcji Subfundusz 87,16 87,38 -0,25
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-04 8-04 Zmiana dzienna %
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1926,58 1930,87 -0,22
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 367,62 368,44 -0,22
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 811,90 812,62 -0,09
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2032,50 2028,58 0,19
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 651,58 650,32 0,19
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 810,44 810,46 0,00
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 403,81 403,82 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 938,84 939,62 -0,08
KB23 EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 461,30 461,68 -0,08
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 721,64 721,64 0,00
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 574,92 574,92 0,00
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 911,57 911,68 -0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 671,46 671,54 -0,01
KB28 EUROPE KAP (EUR) 249,33 249,39 -0,02
KB29 EUROPE DIV (EUR) 115,75 115,78 -0,03
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 997,45 997,65 -0,02
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 514,24 514,34 -0,02
KB33 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 863,18 867,12 -0,45
KB32 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 450,36 452,41 -0,45

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2iyduy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2iyduy