Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d36d9ov

17.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 14-05 13-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,00 16,28 -1,72
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,09 14,23 -0,98
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,89 16,00 -0,69
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,18 7,24 -0,83
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,70 12,70 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,88 11,05 -1,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,02 7,07 -0,71
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,90 6,00 -1,67
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,04 9,12 -0,88
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,53 12,60 -0,56
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,40 7,46 -0,80
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,79 11,79 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,61 9,80 -1,94
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,97 8,01 -0,50
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,54 7,66 -1,57
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,31 4,40 -2,05
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,25 9,24 0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,37 10,39 -0,19
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,33 7,37 -0,54
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,31 7,34 -0,41
ALOB Allianz Obligacji FIO 138,39 139,68 -0,92
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,54 125,46 0,06
ALAK Allianz Akcji FIO 167,17 167,98 -0,48
ALPI Allianz Pieniężny FIO 121,84 121,79 0,04
ALWA Allianz Walutowy FIO 112,95 111,85 0,98
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 111,90 111,17 0,66
ALBU Allianz Budownictwo 2012 77,61 78,61 -1,27
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 104,22 102,92 1,26
ALPL Allianz Akcji Plus 92,81 91,85 1,05
ALBR Allianz BRIC EUR 65,73 64,58 1,78
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 74,33 73,16 1,60
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 108,61 106,32 2,15
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 89,26 88,74 0,59
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 78,67 78,52 0,19
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 88,94 87,74 1,37
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 77,80 79,36 -1,97
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 73,37 71,80 2,19
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,41 27,81 -1,44
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,85 37,48 -1,68
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,93 26,10 -0,65
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 125,42 125,78 -0,29
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,73 110,16 -0,39
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2805,90 2807,13 -0,04
CARS BPH Akcji Sub 288,60 293,70 -1,74
CADP BPH Obligacji 1 Sub 238,11 238,14 -0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,08 2,09 -0,48
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,23 46,61 -0,82
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 65,82 66,88 -1,58
CASK BPH Skarbowy Sub 29,84 29,83 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,15 2,18 -1,38
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,31 15,40 -0,58
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,07 12,08 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1078,89 1081,77 -0,27
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 127,65 127,93 -0,22
CUOB FIO AI Obligacji 172,60 173,22 -0,36
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 150,92 151,34 -0,28
CUPA FIO AI Polskich Akcji 362,77 367,18 -1,20
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 306,08 310,65 -1,47
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 314,29 318,87 -1,44
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 329,00 333,56 -1,37
DWDP DWS FIO DPW kat A 244,08 244,28 -0,08
DWD2 DWS FIO DPW kat I 245,85 246,04 -0,08
DWD3 DWS FIO DPW kat P 248,71 248,90 -0,08
DWAK DWS FIO Akcji kat A 349,22 357,43 -2,30
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 362,00 370,20 -2,22
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 379,56 387,76 -2,11
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 169,19 172,28 -1,79
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,74 197,72 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,58 198,56 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 199,84 199,82 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,42 21,60 -0,83
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,40 22,58 -0,80
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,74 22,92 -0,79
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,06 157,04 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 202,91 204,47 -0,76
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 212,37 213,93 -0,73
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 225,45 227,00 -0,68
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 51,45 52,07 -1,19
DWP1 DWS BRIC akt A 78,03 79,51 -1,86
BRI2 DWS BRIC akt I 78,41 79,89 -1,85
BRI3 DWS BRIC akt P 78,22 79,69 -1,84
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 79,82 80,45 -0,78
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 72,37 71,78 0,82
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 73,16 74,21 -1,41
DWP6 DWS Gotówkowy 111,85 111,84 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 179,30 178,64 0,37
GOL2 DWS Gold kat I 179,94 179,27 0,37
GOL3 DWS Gold kat P 179,67 178,99 0,38
DWP8 DWS Agrobiznes 160,92 166,34 -3,26
DWP9 DWS Rosja 150,94 151,94 -0,66
DW01 DWS Turcja 199,22 202,61 -1,67
DW02 DWS Indie i Chiny 195,32 192,78 1,32
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 145,21 146,93 -1,17
DW04 DWS Ameryka Łacińska 177,62 176,34 0,73
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 74,38 75,64 -1,67
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 172,03 173,81 -1,02
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 167,98 167,83 0,09
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,64 145,53 0,08
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 185,21 186,45 -0,67
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,93 77,44 -1,95
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,60 120,47 0,11
KBPY KBC Portfel Pieniężny 122,14 122,04 0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,03 60,60 -0,94
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,32 58,86 -0,92
WAGA KBC GAMMA SFIO 186,99 186,89 0,05
WABE KBC BETA SFIO 195,21 198,59 -1,70
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 66,84 67,29 -0,67
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,59 156,59 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 298,59 299,11 -0,17
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,39 44,48 -0,20
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,81 100,85 -0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,83 100,87 -0,04
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 211,75 213,64 -0,88
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,95 156,21 -1,45
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,69 9,81 -1,22
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,18 33,86 -2,01
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,23 11,35 -1,06
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,69 37,39 0,80
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,46 9,44 0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,71 30,39 -2,24
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,77 45,20 1,26
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,49 51,45 0,08
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,84 32,02 -0,56
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 55,50 56,48 -1,74
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,01 13,02 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,21 10,34 -1,26
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,39 9,57 -1,88
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,98 9,98 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,35 11,46 -0,96
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,46 10,53 -0,66
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,03
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,40
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,55
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,17
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,32
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,10
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,27
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,70
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,31
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,13
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,02 11,99 0,25
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,64 12,61 0,24
PITP PIONEER SFIO TP 21,94 22,09 -0,68
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,09 120,77 -0,56
PKCZ PKO Zrównoważony 111,08 112,25 -1,04
PKCA PKO Akcji 281,29 285,66 -1,53
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,48 109,55 -0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,56 115,30 -0,64
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,35 108,11 -1,63
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 79,01 79,09 -0,10
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,80 25,13 -1,31
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,83 19,98 -0,75
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,70 86,62 0,09
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,21 27,52 -1,13
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,76 21,88 -0,55
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,97 85,67 -1,98
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 120,98 122,47 -1,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,34 126,35 -0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,39 122,19 -0,65
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 90,67 90,82 -0,17
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,06 112,66 0,36
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 137,02 137,05 -0,02
SKAA SKARBIEC Akcja 276,30 281,52 -1,85
SKAK SKARBIEC Kasa 280,59 280,57 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 268,85 272,17 -1,22
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 236,45 238,90 -1,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 312,97 318,27 -1,67
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 190,53 194,01 -1,79
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 157,47 159,33 -1,17
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 126,04 127,03 -0,78
NOAA Noble Fund Akcji 107,30 109,13 -1,68
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 64,55 64,81 -0,40
NOGR Noble Fund Global Return 120,36 120,96 -0,50
NOMA Noble Fund Mieszany 113,21 114,14 -0,81
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,65 116,73 -0,07
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 110,86 110,94 -0,07
NOTI Noble Fund Timingowy 124,85 124,94 -0,07
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 112,35 112,35 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 109,59 109,99 -0,36
QUAG QUERCUS Agresywny 128,59 129,77 -0,91
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 132,47 135,42 -2,18
SYMBOL FUNDUSZ 17-05 14-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 223,89 225,27 -0,61
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 186,90 187,32 -0,22
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 203,45 204,16 -0,35
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136422,30 136366,34 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 254,24 254,32 -0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,99 255,92 -0,36
UNIA UniKORONA Akcje Sub 168,81 169,88 -0,63
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 197,60 198,15 -0,28
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 190,96 193,25 -1,18
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 12-05 11-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 306,00 306,07 -0,02
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1853,29 1840,18 0,71
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 424,89 421,89 0,71
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 751,59 752,21 -0,08
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1510,10 1502,94 0,48
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 608,01 605,13 0,48
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 658,87 657,32 0,24
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 385,10 384,19 0,24
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 862,99 858,54 0,52
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 486,72 484,22 0,52
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 644,72 640,06 0,73
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 555,42 551,40 0,73
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 819,65 818,31 0,16
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 646,33 645,27 0,16
KB28 EUROPE C1 (EUR) 211,08 210,14 0,45
KB29 EUROPE D1 (EUR) 112,15 111,66 0,44
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 821,67 822,17 -0,06
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 491,83 492,13 -0,06
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 508,14 502,77 1,07
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 803,41 794,93 1,07

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov