Trwa ładowanie...
d452r5v
d452r5v
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d452r5v
SYMB FUNDUSZ 29-12 23-12 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 11,97 11,87 0,84
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,94 11,90 0,34
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,37 13,44 -0,52
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,01 5,98 0,50
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,44 11,42 0,18
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,87 8,78 1,03
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,00 4,99 0,20
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,48 4,45 0,67
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,77 7,74 0,39
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,67 10,67 0,00
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,36 6,34 0,32
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,66 10,65 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,95 6,82 1,91
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 4,74 5,00 -5,20
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,18 4,26 -1,88
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,31 3,28 0,91
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,21 8,23 -0,24
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 7,37 7,56 -2,51
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,42 7,51 -1,20
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,19 142,03 0,11
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 117,46 116,88 0,50
ALAK Allianz Akcji FIO 110,87 109,39 1,35
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,83 114,04 -0,18
ALWA Allianz Walutowy FIO 110,34 109,88 0,42
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 87,40 86,91 0,56
ALBU Allianz Budownictwo 2012 48,13 47,87 0,54
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 57,37 56,92 0,79
ALPL Allianz Akcji Plus 56,43 55,96 0,84
ALBR Allianz BRIC EUR 30,00 30,76 -2,47
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 38,95 38,97 -0,05
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 64,52 64,54 -0,03
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 54,63 54,73 -0,18
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 55,21 55,23 -0,04
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 66,06 67,01 -1,42
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 68,78 69,06 -0,41
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 58,53 58,60 -0,12
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 19,28 19,16 0,63
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 22,84 22,70 0,62
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 20,04 19,96 0,40
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2285,85 2279,02 0,30
CARS BPH Akcji subf. 208,14 206,23 0,93
CADP BPH Obligacji 1 subf. 198,11 197,38 0,37
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,56 1,55 0,65
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 31,03 30,85 0,58
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 47,45 46,64 1,74
CASK BPH Skarbowy subf. 27,06 27,03 0,11
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,29 1,27 1,57
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 11,56 11,49 0,61
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 9,94 9,91 0,30
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1014,82 1013,65 0,12
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 99,63 98,58 1,07
CUOB CU Obligacji 151,58 151,34 0,16
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 126,83 126,35 0,38
CUPA CU Polskich Akcji 231,25 229,14 0,92
INGA ING FIO Akcji typu A i B 179,45 177,93 0,85
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 197,37 196,06 0,67
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 201,72 201,37 0,17
INZE ING FIO Rosja (EUR) 7,80 8,05 -3,11
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 16,17 16,10 0,43
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 179,19 178,30 0,50
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 203,07 202,78 0,14
INA2 ING SFIO Akcji 2 200,42 198,33 1,05
ING2 ING SFIO Obligacji 2 176,35 175,98 0,21
INGC ING FIO SMS 119,33 118,41 0,78
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 71,96 71,34 0,87
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 84,04 83,45 0,71
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 112,95 112,74 0,19
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 96,30 95,80 0,52
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,46 108,30 0,15
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 54,15 53,54 1,14
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 41,92 41,31 1,48
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 42,89 41,98 2,17
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 42,37 41,59 1,88
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 79,35 77,88 1,89
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 96,02 95,64 0,40
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,29 98,18 0,11
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 47,31 46,80 1,09
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 131,37 130,58 0,60
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 155,25 154,73 0,34
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 133,62 133,44 0,13
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 148,73 147,94 0,53
KBPA KBC Portfel Akcyjny 52,01 51,32 1,34
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 111,49 111,06 0,39
KBPY KBC Portfel Pieniężny 111,13 110,90 0,21
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 37,22 37,00 0,59
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 36,84 36,80 0,11
WAGA KBC GAMMA SFIO 170,62 170,36 0,15
WABE KBC BETA SFIO 140,45 139,02 1,03
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,83 1,82 0,55
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 45,28 45,65 -0,81
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 105,79 105,49 0,28
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 97,95 97,52 0,44
PKCA PKO/CS Akcji 220,53 219,21 0,60
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 104,45 104,31 0,13
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 100,64 100,24 0,40
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 78,09 77,17 1,19
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) 152,58 151,92 0,43
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) 36,46 36,40 0,18
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) 52,09 53,37 -2,41
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) 155,00 154,32 0,44
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) 37,04 36,97 0,18
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) 52,91 54,22 -2,41
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) 152,82 152,15 0,44
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) 36,52 36,45 0,18
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) 52,17 53,46 -2,41
STBP SUPERFUND TREND BIS POW (4) 153,68 153,92 -0,16
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) 36,72 36,88 -0,41
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) 52,46 54,08 -2,98
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 55,61 54,91 1,27
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 104,23 103,39 0,81
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,69 118,56 0,11
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 108,94 108,40 0,50
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 73,50 73,24 0,35
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 116,08 115,61 0,41
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 99,98 100,01 -0,03
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 201,91 200,01 0,95
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 231,99 229,21 1,21
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 141,04 139,41 1,17
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 131,41 130,48 0,71
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 110,57 110,09 0,44
NOAA Noble Fund Akcji 68,62 67,89 1,08
NOMA Noble Fund Mieszany 86,76 86,31 0,52
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,09 109,91 0,16
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 47,28 47,03 0,53
NLUX Noble Fund Luxury 78,38 78,31 0,09
NOTI Noble Fund Timingowy 112,96 112,90 0,05
SKAK SKARBIEC Kasa 263,46 263,24 0,08
SKAW SKARBIEC Waga 218,52 216,56 0,91
SKAA SKARBIEC Akcja 203,45 200,34 1,55
SYMBOL FUNDUSZ 30-12 29-12 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 165,64 164,84 0,49
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 159,44 159,39 0,03
SEB3 SEB3 Akcji FIO 154,40 152,97 0,93
DWZR DWS FIO Zrównoważony 247,30 245,69 0,66
DWDP DWS FIO DPW 240,28 240,04 0,10
DWAK DWS FIO Akcji 256,33 253,77 1,01
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 132560,53 132536,84 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 220,52 220,37 0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 196,52 195,94 0,30
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 113,00 112,02 0,87
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 53,24 52,64 1,14
RBED 130/30European Equities D EUR 57,43 56,80 1,11
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,20 22,25 -0,22
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 28,84 28,09 2,67
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 50,99 49,91 2,16
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 67,71 66,25 2,20
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 67,01 65,57 2,20
RBOP European Opportunities D EUR 37,65 36,97 1,84
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 38,58 38,52 0,16
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 69,87 69,72 0,22
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 109,91 109,66 0,23
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 56,72 56,40 0,57
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 55,13 54,98 0,27
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 53,21 52,89 0,61
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 73,81 73,34 0,64
RBPE Robeco Property Equities D EUR 52,17 52,86 -1,31
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 134,24 134,09 0,11
GTAK IDEA Akcji FIO 125,08 123,70 1,12
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 24-12 23-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 297,37 297,62 -0,08
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1386,80 1390,66 -0,28
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 337,09 338,02 -0,28
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 701,81 702,35 -0,08
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1144,89 1143,43 0,13
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 501,27 500,63 0,13
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 559,92 560,09 -0,03
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 343,73 343,83 -0,03
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 749,84 750,51 -0,09
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 446,16 446,56 -0,09
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 519,21 520,52 -0,25
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 454,69 455,84 -0,25
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 758,08 757,92 0,02
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 609,89 609,76 0,02
KB28 EUROPE C1 (EUR) 188,31 188,33 -0,01
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,73 104,74 -0,01
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 697,78 698,76 -0,14
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 439,18 439,80 -0,14
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 474,18 473,57 0,13
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 703,98 703,07 0,13

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs/

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v