Trwa ładowanie...
d4333sf
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

SYMB
Share
d4333sf
SYMB FUNDUSZ 9-10 8-10 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 14,96 15,00 -0,27
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,83 12,86 -0,23
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,21 13,23 -0,15
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,75 6,78 -0,44
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,44 11,44 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,68 8,94 -2,91
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 6,41 6,43 -0,31
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 5,52 5,54 -0,36
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,26 8,28 -0,24
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,66 10,68 -0,19
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 7,15 7,18 -0,42
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,68 10,68 0,00
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 7,30 7,51 -2,80
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,51 6,12 -9,97
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,94 5,43 -9,02
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,66 3,90 -6,15
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,24 7,55 -4,11
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,62 7,08 -6,50
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 6,64 7,02 -5,41
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 22,99 23,34 -1,50
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,01 29,42 -1,39
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 21,55 21,81 -1,19
CARP BPH FIO Obligacji 2 2103,77 2119,54 -0,74
CARS BPH FIO Akcji 249,61 248,53 0,43
CADP BPH FIO Obligacji 1 187,60 188,94 -0,71
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,68 1,69 -0,59
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 39,60 39,51 0,23
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 51,61 52,20 -1,13
CASK BPH FIO Skarbowy 27,00 26,99 0,04
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,66 1,65 0,61
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,88 11,94 -0,50
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,73 8,82 -1,02
CUOB CU FIO Obligacji 144,36 145,13 -0,53
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 132,65 132,69 -0,03
CUPA CU FIO Polskich Akcji 286,41 286,41 0,00
INGA ING FIO Akcji typu A i B 216,27 216,17 0,05
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 211,85 212,03 -0,08
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 194,74 195,14 -0,20
INZE ING FIO Rosja (EUR) 11,09 11,29 -1,77
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 17,70 17,59 0,63
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 184,41 184,62 -0,11
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 202,37 202,28 0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 232,06 231,75 0,13
ING2 ING SFIO Obligacji 2 170,16 170,44 -0,16
INGC ING FIO SMS 152,97 153,44 -0,31
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 86,73 86,75 -0,02
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 90,54 90,63 -0,10
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 108,90 109,11 -0,19
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 99,20 99,33 -0,13
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,44 108,38 0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 74,55 74,69 -0,19
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 53,63 53,93 -0,56
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 53,21 54,40 -2,19
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 48,74 49,35 -1,24
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 88,97 89,07 -0,11
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 93,13 94,48 -1,43
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,91 98,32 -0,42
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 60,59 60,63 -0,07
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 147,18 147,10 0,05
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 149,62 149,62 0,00
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,82 132,77 0,04
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 155,75 155,83 -0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 66,94 67,16 -0,33
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 107,48 107,46 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 111,05 110,98 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 50,24 50,28 -0,08
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 46,89 47,05 -0,34
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,78 168,73 0,03
WABE KBC BETA SFIO 167,85 167,75 0,06
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,50 54,80 -0,55
PIO6 PIONEER P FIO 146,77 146,74 0,02
EFOA PIONEER Obligacji FIO 279,07 279,33 -0,09
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,83 39,90 -0,18
EFZA PIONEER StabW FIO 192,00 191,98 0,01
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 136,99 136,81 0,13
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,63 7,60 0,39
PIO3 PIONEER AP FIO 29,59 29,50 0,31
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 5,42 5,38 0,74
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,90 9,84 0,61
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 29,14 29,86 -2,41
PIAE PIONEER Akcji Europ. 22,62 23,73 -4,68
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 29,30 30,49 -3,90
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 28,58 30,13 -5,14
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 19,69 21,13 -6,81
PIO5 PIONEER AA FIO 36,97 40,98 -9,79
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,34 11,34 0,00
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 10,12 10,13 -0,10
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,34 9,36 -0,21
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,58 8,60 -0,23
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,60 9,61 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,49 9,50 -0,11
PIRJ PIONEER Rynku Japońskiego 8,31 8,37 -0,72
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,24 9,24 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,45 6,34 1,74
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,46 5,52 -1,09
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,50 6,44 0,93
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,96 4,97 -0,20
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,13 9,26 -1,40
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,57 7,50 0,93
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,70 9,71 -0,10
PITP PIONEER SFIO TP 18,53 18,51 0,11
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 113,13 114,01 -0,77
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 109,86 111,20 -1,21
PKCA PKO/CS Akcji 290,19 293,03 -0,97
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 100,58 100,76 -0,18
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 103,95 103,90 0,05
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 93,77 93,68 0,10
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) 122,43 108,06 13,30
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) 35,84 31,76 12,85
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) 49,30 44,16 11,63
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) 124,39 109,79 13,30
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) 36,41 32,27 12,85
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) 50,09 44,87 11,63
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) 122,58 108,19 13,30
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) 35,88 31,80 12,85
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) 49,36 44,21 11,64
STBP SUPERFUND TREND BIS POW (4) 119,28 106,80 11,69
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EURO (4) 34,92 31,39 11,24
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) 48,03 43,65 10,04
SKOA SKOK FIO Akcji 61,75 61,77 -0,03
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 115,86 115,84 0,02
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,44 118,37 0,06
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 114,24 114,23 0,01
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 79,02 78,80 0,28
SKOB SKOK FIO Obligacji 109,39 109,72 -0,30
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 207,83 209,84 -0,96
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 261,99 264,31 -0,88
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 172,08 172,09 -0,01
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 145,21 145,37 -0,11
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 115,28 115,46 -0,16
NOAA Noble Fund Akcji 82,38 82,31 0,09
NOMA Noble Fund Mieszany 93,23 93,30 -0,08
NOSA Noble Fund Skarbowy 105,19 105,34 -0,14
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 59,32 58,98 0,58
NLUX Noble Fund Luxury 74,75 78,24 -4,46
NOTI Noble Fund Timingowy 100,83 101,03 -0,20
SKAK SKARBIEC Kasa 260,04 260,00 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 236,20 232,97 1,39
SKAA SKARBIEC Akcja 238,51 233,91 1,97
INFA ING FIZ AKCJI 160,54 160,99 -0,28
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 128,04 128,16 -0,09
SYMBOL FUNDUSZ 10-10 09-10 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 184,49 194,02 -4,91
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 199,56 201,82 -1,12
SEB3 SEB3 Akcji FIO 175,19 191,03 -8,29
DWZR DWS FIO Zrównoważony 269,42 283,38 -4,93
DWDP DWS FIO dpw 232,04 232,91 -0,37
DWAK DWS FIO Akcji 283,77 312,06 -9,07
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134499,61 134432,40 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 211,27 211,67 -0,19
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 201,26 208,04 -3,26
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 123,03 131,33 -6,32
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 61,48 63,36 -2,97
RBED 130/30European Equities D EUR 65,73 66,93 -1,79
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 23,99 26,01 -7,77
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 26,97 29,14 -7,45
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 56,33 59,39 -5,15
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 65,05 66,00 -1,44
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 78,74 81,58 -3,48
RBOP European Opportunities D EUR 49,77 48,36 2,92
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 39,68 41,60 -4,62
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 66,24 66,75 -0,76
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 103,85 104,66 -0,77
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 84,15 88,08 -4,46
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 62,46 65,05 -3,98
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 60,01 63,78 -5,91
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 61,04 59,47 2,64
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 85,73 83,73 2,39
RBPE Robeco Property Equities D EUR 61,79 65,75 -6,02
RBME Robeco US MidCap Equities DH EUR 62,59 67,72 -7,58
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 136,34 138,89 -1,84
GTAK IDEA Akcji FIO 139,78 146,48 -4,57
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 8-10 7-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 288,38 288,88 -0,17
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1502,63 1552,01 -3,18
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 365,27 377,28 -3,18
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 680,09 681,20 -0,16
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1157,65 1193,30 -2,99
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 506,85 522,46 -2,99
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 587,31 591,05 -0,63
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 360,60 362,91 -0,64
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 795,47 804,53 -1,13
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 473,31 478,70 -1,13
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 527,85 531,99 -0,78
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 462,25 465,88 -0,78
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 756,94 762,60 -0,74
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 608,96 613,53 -0,74
KB28 EUROPE C1 (EUR) 193,10 194,10 -0,52
KB29 EUROPE D1 (EUR) 107,39 107,95 -0,52
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 670,10 681,36 -1,65
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 421,76 428,85 -1,65
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 500,25 509,24 -1,77
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 742,73 756,07 -1,76

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra

d4333sf

Podziel się opinią

Share
d4333sf
d4333sf