Trwa ładowanie...
d4d975x

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d4d975x
d4d975x

28.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 25-04 24-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,39 16,45 -0,36
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,93 15,95 -0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 19,03 19,03 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,50 7,51 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,42 15,42 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,35 10,43 -0,77
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,16 8,15 0,12
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,18 6,20 -0,32
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,39 9,43 -0,42
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,82 14,82 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,14 7,17 -0,42
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,67 13,66 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,89 7,99 -1,25
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,29 8,31 -0,24
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,01 7,06 -0,71
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,78 5,77 0,17
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,06 10,04 0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,90 11,94 -0,34
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,36 8,45 -1,07
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,38 8,47 -1,06
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 154,51 154,50 0,01
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,17 129,31 -0,11
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 157,39 158,26 -0,55
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 143,97 143,96 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 130,36 130,32 0,03
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,13 111,42 -0,26
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 92,84 93,11 -0,29
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 129,32 129,36 -0,03
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,45 99,77 -0,32
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 101,60 101,43 0,17
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 101,91 101,95 -0,04
ALEN Allianz Sub Energetyczny 108,12 108,98 -0,79
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,30 28,38 -0,28
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,04 33,23 -0,57
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,48 29,53 -0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 213,24 213,23 0,00
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,01 167,08 -0,04
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 433,68 435,25 -0,36
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 381,37 382,39 -0,27
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 399,68 400,74 -0,26
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 445,32 446,48 -0,26
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 289,78 289,80 -0,01
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 292,59 292,61 -0,01
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 302,19 302,21 -0,01
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 379,71 382,19 -0,65
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 404,93 407,57 -0,65
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 450,33 453,23 -0,64
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 199,52 200,43 -0,45
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,85 226,84 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 228,55 228,54 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 233,40 233,39 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,96 26,01 -0,19
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,18 28,24 -0,21
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,65 29,72 -0,24
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 243,96 244,17 -0,09
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 263,13 263,35 -0,08
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 296,79 297,02 -0,08
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 47,57 47,84 -0,56
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 60,35 60,85 -0,82
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 62,78 63,30 -0,82
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 66,89 67,44 -0,82
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,78 58,81 -0,05
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 62,13 62,37 -0,38
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,03 70,57 -0,77
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 126,05 126,05 0,00
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 141,02 139,37 1,18
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 146,15 144,43 1,19
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 155,80 153,96 1,20
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 189,25 189,67 -0,22
DWP9 INVESTOR Rosja 115,88 120,52 -3,85
DW01 INVESTOR Turcja 168,07 170,62 -1,49
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,00 165,64 -0,99
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 134,56 135,31 -0,55
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 151,59 152,32 -0,48
WABE KBC BETA SFIO 210,69 211,19 -0,24
WAGA KBC GAMMA SFIO 223,62 223,63 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 118,11 118,22 -0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,10 84,41 -0,37
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 149,39 149,45 -0,04
KBPY KBC Portfel Pieniężny 147,41 147,46 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 80,39 80,11 0,35
KBCA KBC Akcyjny 87,63 87,75 -0,14
KBAK KBC Aktywny 201,37 201,55 -0,09
WPDF KBC Papierów Dłużnych 205,85 205,99 -0,07
KBPI KBC Pieniężny 171,09 171,06 0,02
W3FF KBC Stabilny 228,74 228,86 -0,05
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,97 108,69 0,26
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,46 112,57 -0,10
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,55 116,38 0,15
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 78,67 78,59 0,10
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,09 143,41 -0,22
PKCZ PKO Zrównoważony 123,95 124,49 -0,43
PKCA PKO Akcji 323,85 326,60 -0,84
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 146,88 146,80 0,05
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 130,58 130,91 -0,25
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 107,81 108,55 -0,68
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50,67 50,73 -0,12
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,61 49,08 -0,96
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 91,93 92,62 -0,74
PZBI PZU SEJF+ 59,50 59,49 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 191,34 191,92 -0,30
SUPB SUPERFUND B 804,21 803,99 0,03
SUBD SUPERFUND B USD 264,73 265,47 -0,28
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 192,40 196,64 -2,16
SUAL SUPERFUND AKCJI 808,67 823,77 -1,83
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 266,20 272,01 -2,14
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 100,54 102,02 -1,45
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 102,29 102,91 -0,60
SUCE SUPERFUND C EURO 162,52 162,91 -0,24
SUPC SUPERFUND C 683,06 682,46 0,09
SUCD SUPERFUND C USD 224,85 225,35 -0,22
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 145,61 145,61 0,00
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 612,00 610,02 0,32
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 201,46 201,43 0,01
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 101,73 101,66 0,07
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 101,44 101,44 0,00
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 341,39 342,48 -0,32
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1434,87 1434,76 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 472,34 473,75 -0,30
SUAE SUPERFUND RED EURO 181,84 183,06 -0,67
SUPA SUPERFUND RED 764,26 766,89 -0,34
SUAD SUPERFUND RED USD 251,58 253,22 -0,65
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,26 17,32 -0,35
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,53 72,54 -0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,88 23,95 -0,29
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,04 17,09 -0,29
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,61 71,61 0,00
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,57 23,65 -0,34
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,90 16,96 -0,35
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,03 71,04 -0,01
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,38 23,46 -0,34
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,76 16,82 -0,36
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,45 70,46 -0,01
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,19 23,27 -0,34
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,63 19,70 -0,36
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,52 82,52 0,00
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,16 27,25 -0,33
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 130,62 130,65 -0,02
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,77 134,75 0,01
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 252,79 254,22 -0,56
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 388,69 389,47 -0,20
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 210,89 211,55 -0,31
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 166,22 166,67 -0,27
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,85 141,98 -0,09
NOAA Noble Fund Akcji 129,18 130,01 -0,64
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 90,37 90,40 -0,03
NOGR Noble Fund Global Return 116,48 116,27 0,18
NOMA Noble Fund Mieszany 143,73 144,45 -0,50
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,55 131,51 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,45 136,48 -0,02
NOTI Noble Fund Timingowy 139,53 140,15 -0,44
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 64,97 64,94 0,05
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 133,27 133,28 -0,01
QUST QUERCUS Stabilny 102,95 102,99 -0,04
QUSE QUERCUS Selektywny 139,70 139,86 -0,11
QUAG QUERCUS Agresywny 168,36 169,23 -0,51
QUBT QUERCUS Turcja 96,07 96,98 -0,94
QURO QUERCUS Rosja 66,85 68,75 -2,76
QULE QUERCUS lev 93,63 95,36 -1,81
QUSH QUERCUS short 82,20 81,47 0,90
QUGL QUERCUS Gold 59,04 58,63 0,70
SYMBOL FUNDUSZ: 28-04 25-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 212,05 211,77 0,13
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 217,37 217,32 0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 193,70 193,49 0,11
UNIO UniKorona Obligacje Sub 316,85 316,50 0,11
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 302,65 302,43 0,07
UNIA UniKorona Akcje Sub 200,59 200,38 0,10
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 24-04 23-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 296,01 295,90 0,04
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1920,93 1919,97 0,05
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 366,54 366,36 0,05
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 813,76 813,40 0,04
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2039,16 2041,44 -0,11
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 653,71 654,44 -0,11
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 815,11 814,82 0,04
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 406,13 405,99 0,03
KB22 EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 939,33 938,72 0,06
KB23 EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 461,54 461,24 0,07
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 723,98 724,02 -0,01
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 576,78 576,81 -0,01
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 912,61 913,99 -0,15
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 672,23 673,25 -0,15
KB28 EUROPE KAP (EUR) 250,40 250,58 -0,07
KB29 EUROPE DIV (EUR) 116,25 116,34 -0,08
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 1001,48 1001,03 0,04
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 516,31 516,08 0,04
KB33 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 861,12 858,86 0,26
KB32 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 449,28 448,11 0,26
Skarbiec TFI
SKAA SKARBIEC Akcja 289,71 291,61 -0,65
SKAK SKARBIEC Kasa 322,44 322,43 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 281,74 282,70 -0,34

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d4d975x
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4d975x