Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d8xkahd

17.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 14-05 13-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,00 16,28 -1,72
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,09 14,23 -0,98
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,89 16,00 -0,69
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,18 7,24 -0,83
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,70 12,70 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,88 11,05 -1,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,02 7,07 -0,71
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,90 6,00 -1,67
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,04 9,12 -0,88
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,53 12,60 -0,56
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,40 7,46 -0,80
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,79 11,79 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,61 9,80 -1,94
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,97 8,01 -0,50
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,54 7,66 -1,57
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,31 4,40 -2,05
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,25 9,24 0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,37 10,39 -0,19
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,33 7,37 -0,54
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,31 7,34 -0,41
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,41 27,81 -1,44
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,85 37,48 -1,68
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,93 26,10 -0,65
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 125,42 125,78 -0,29
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,73 110,16 -0,39
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2805,90 2807,13 -0,04
CARS BPH Akcji Sub 288,60 293,70 -1,74
CADP BPH Obligacji 1 Sub 238,11 238,14 -0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,08 2,09 -0,48
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,23 46,61 -0,82
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 65,82 66,88 -1,58
CASK BPH Skarbowy Sub 29,84 29,83 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,15 2,18 -1,38
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,31 15,40 -0,58
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,07 12,08 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1078,89 1081,77 -0,27
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 127,65 127,93 -0,22
CUOB FIO AI Obligacji 172,60 173,22 -0,36
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 150,92 151,34 -0,28
CUPA FIO AI Polskich Akcji 362,77 367,18 -1,20
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 306,08 310,65 -1,47
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 314,29 318,87 -1,44
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 329,00 333,56 -1,37
DWDP DWS FIO DPW kat A 244,08 244,28 -0,08
DWD2 DWS FIO DPW kat I 245,85 246,04 -0,08
DWD3 DWS FIO DPW kat P 248,71 248,90 -0,08
DWAK DWS FIO Akcji kat A 349,22 357,43 -2,30
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 362,00 370,20 -2,22
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 379,56 387,76 -2,11
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 169,19 172,28 -1,79
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,74 197,72 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,58 198,56 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 199,84 199,82 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,42 21,60 -0,83
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,40 22,58 -0,80
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,74 22,92 -0,79
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,06 157,04 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 202,91 204,47 -0,76
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 212,37 213,93 -0,73
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 225,45 227,00 -0,68
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 51,45 52,07 -1,19
DWP1 DWS BRIC akt A 78,03 79,51 -1,86
BRI2 DWS BRIC akt I 78,41 79,89 -1,85
BRI3 DWS BRIC akt P 78,22 79,69 -1,84
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 79,82 80,45 -0,78
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 72,37 71,78 0,82
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 73,16 74,21 -1,41
DWP6 DWS Gotówkowy 111,85 111,84 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 179,30 178,64 0,37
GOL2 DWS Gold kat I 179,94 179,27 0,37
GOL3 DWS Gold kat P 179,67 178,99 0,38
DWP8 DWS Agrobiznes 160,92 166,34 -3,26
DWP9 DWS Rosja 150,94 151,94 -0,66
DW01 DWS Turcja 199,22 202,61 -1,67
DW02 DWS Indie i Chiny 195,32 192,78 1,32
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 145,21 146,93 -1,17
DW04 DWS Ameryka Łacińska 177,62 176,34 0,73
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 74,38 75,64 -1,67
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 172,03 173,81 -1,02
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 167,98 167,83 0,09
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,64 145,53 0,08
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 185,21 186,45 -0,67
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,93 77,44 -1,95
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,60 120,47 0,11
KBPY KBC Portfel Pieniężny 122,14 122,04 0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,03 60,60 -0,94
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,32 58,86 -0,92
WAGA KBC GAMMA SFIO 186,99 186,89 0,05
WABE KBC BETA SFIO 195,21 198,59 -1,70
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 66,84 67,29 -0,67
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,59 156,59 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 298,59 299,11 -0,17
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,39 44,48 -0,20
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,81 100,85 -0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,83 100,87 -0,04
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 211,75 213,64 -0,88
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,95 156,21 -1,45
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,69 9,81 -1,22
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,18 33,86 -2,01
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,23 11,35 -1,06
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,69 37,39 0,80
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,46 9,44 0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,71 30,39 -2,24
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,77 45,20 1,26
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,49 51,45 0,08
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,84 32,02 -0,56
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 55,50 56,48 -1,74
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,01 13,02 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,21 10,34 -1,26
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,39 9,57 -1,88
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,98 9,98 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,35 11,46 -0,96
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,46 10,53 -0,66
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,03
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,40
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,55
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,17
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,32
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,10
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,27
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,70
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,31
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,13
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,02 11,99 0,25
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,64 12,61 0,24
PITP PIONEER SFIO TP 21,94 22,09 -0,68
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,09 120,77 -0,56
PKCZ PKO Zrównoważony 111,08 112,25 -1,04
PKCA PKO Akcji 281,29 285,66 -1,53
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,48 109,55 -0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,56 115,30 -0,64
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,35 108,11 -1,63
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 79,01 79,09 -0,10
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,80 25,13 -1,31
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,83 19,98 -0,75
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,70 86,62 0,09
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,21 27,52 -1,13
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,76 21,88 -0,55
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,97 85,67 -1,98
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 120,98 122,47 -1,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,34 126,35 -0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,39 122,19 -0,65
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 90,67 90,82 -0,17
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,06 112,66 0,36
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 137,02 137,05 -0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 236,45 238,90 -1,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 312,97 318,27 -1,67
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 190,53 194,01 -1,79
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 157,47 159,33 -1,17
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 126,04 127,03 -0,78
NOAA Noble Fund Akcji 107,30 109,13 -1,68
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 64,55 64,81 -0,40
NOGR Noble Fund Global Return 120,36 120,96 -0,50
NOMA Noble Fund Mieszany 113,21 114,14 -0,81
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,65 116,73 -0,07
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 110,86 110,94 -0,07
NOTI Noble Fund Timingowy 124,85 124,94 -0,07
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 112,35 112,35 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 109,59 109,99 -0,36
QUAG QUERCUS Agresywny 128,59 129,77 -0,91
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 132,47 135,42 -2,18
SYMBOL FUNDUSZ 17-05 14-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 223,89 225,27 -0,61
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 186,90 187,32 -0,22
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 203,45 204,16 -0,35
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136422,30 136366,34 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 254,24 254,32 -0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,99 255,92 -0,36
UNIA UniKORONA Akcje Sub 168,81 169,88 -0,63
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 197,60 198,15 -0,28
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 190,96 193,25 -1,18

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd